Hlavná stránka / Stretnutie literátov Trenč. kraja ´2017 / Stretnutie trenčianskych literátov ´2017

Stretnutie trenčianskych literátov ´2017

23.3.2017
VIII. stretnutie spisovateľov s blízkym vzťahom k Trenčínu a Trenčianskemu kraju s čitateľskou verejnosťou. Podujatie je organizované počas Týždňa slovenských knižníc v dvojročnej periodicite. Hostia: ADAMICOVÁ Božena, BELÁS Milan, BODNÁROVÁ Eva, BORČÁNYI Jozef, DOBIÁŠ Rudolf, GERGELYOVÁ Marta, IVANIČKOVÁ Margita, KARDOŠOVÁ Barbora, KUZMA Štefan, LAVRÍK Silvester, RADOSA Miloš, RIPKA Ivor, TESLÍKOVÁ Vladena. Dátum: 13. 3. 2017. Zdroj: TV Pohoda.