Stretnutie TN literátov

Stretnutia autorov s blízkym vzťahom k trenčianskemu regiónu.