Studňa sa tajne s dažďom zhovára

Celoslovenská literárna súťaž Jozefa Braneckého pre stredoškolákov a dospelých.