Hlavná stránka / V. Kulíšek: Severus - vojak z Laugaricia / V. Kulíšek: Severus - vojak z Laugaricia

V. Kulíšek: Severus - vojak z Laugaricia

24.6.2022
Prezentácia novej trenčianskej legendy z pera VLADA KULÍŠKA, spojená s vyhodnotením 58. ročníka motivačnej medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne „Čítajme všetci, čítanie je super“. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch letnej čitárne našej knižnice. Hostia: Jozef Vydrnák, Katarína Martinková. Moderátorka: Eva Mišovičová. Dátum: 16. 6. 2022.