Book Tour ´2019 vo VKMR

prezentácia prác žiakov Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne. Expozícia: Hasičská 1, Trenčín. Termín: marec 2019.

Fotogaléria

3 fotografie