Jubilant Pavel Dvořák

Tematická výstavka venovaná životu a dielu významného slovenského historika, spisovateľa a publicistu pri príležitosti jeho 80. narodenín. Expozícia: Jaselská 2, Trenčín. Termín: máj 2017.

Fotogaléria

3 fotografie