Knihovnícky zákon (1919-2019)

Výstavka dokumentov z fondu VKMR pri príležitosti 100. výročia prvého knihovníckeho zákona v bývalej Československej republike (Zákon č. 430 z 22. 7. 1919 o verejných knižniciach obecných). Expozícia: Jaselská 2, Trenčín. Termín: júl - august 2019.

Fotogaléria

3 fotografie