Hlavná stránka / REGIO knižnica / Kalendár výročí trenčianskeho regiónu

Kalendár výročí trenčianskeho regiónu

Kalendár výročí trenčianskeho regiónu v roku 2019

Kalendár výročí trenčianskeho regiónu obsahuje spektrum jubilujúcich osobností a udalostí kultúrneho, spoločenského, politického i športového života regiónu.

Kalendár výročí:

Jubilujúce osobnosti - MAREC 2019: 

  

 1.3.1934* HORŇÁK Rudolf, regionálny spisovateľ, publicista. Narodil sa v Trenčianskej Turnej, kde aj pôsobí – 85. výročie narodenia.

2.3.1834† VYSKYDENSKÝ Ján, kňaz, publicista, pedagóg, organista. Narodil sa 16.4.1761 v Myjave. Zomrel v Prietrži – 185. výročie úmrtia.

2.3.1859* KULÍŠEK Pavol, pedagóg, účtovník. Narodil sa vo Vrbovciach. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, kde aj 25.3.1915 zomrel – 160. výročie narodenia.

2.3.1869* CHORVÁT Ján, pedagóg, náboženský spisovateľ, publicista. Narodil sa vo Višňovom. Pôsobil v Adamovských Kochanovciach, Moravskom Lieskovom, Novom Meste nad Váhom, Púchove, Zemianskom Podhradí, Starej Turej, kde aj 11.6.1941 zomrel – 150. výročie narodenia.

2.3.1904* BLÜHOVÁ Irena, fotografka, publicistka. Zakladateľka a riaditeľka Slovenskej pedagogickej knižnice. Jedna zo zakladateliek slov. fotografickej reportáže. Narodila sa v Považskej Bystrici. Študovala v Trenčíne. Zomrela 1.12.1991 v Bratislave – 115. výročie narodenia.

2.3.1904† BODICKÝ Samuel st., pedagóg, osvetový pracovník. Narodil sa 15.2.1818 v Partizánskej Ľupči. Zomrel v Krajnom – 115. výročie úmrtia.

2.3.1944† ZEMAN Pavel, pedagóg, dramatik. Narodil sa 21.5.1913 v Myjave, kde aj pôsobil a zomrel – 75. výročie úmrtia.

3.3.1804* MATEJKA Jozef, kňaz, náboženský spisovateľ, historik. Narodil sa v Trenčín-Kubrá. Zomrel 27.10.1881 v Gbeloch – 215. výročie narodenia.

3.3.1954* MÁJSKY Jozef, ochranca prírody, biológ. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobí – 65. výročie narodenia.

3.3.2009† VLADISLAV Ján, básnik, esejista, prekladateľ. Narodil sa 15.1.1923 v Hlohovci. Pôsobil v Starej Turej. Zomrel v Prahe – 10. výročie úmrtia.

4.3.1914* VRÁBLEC Jozef, cirkevný hodnostár, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa v Závode. Pôsobil v Trenčianskej Teplej. Zomrel 20.3.2003 v Nitre – 105. výročie narodenia.

4.3.1979† CIBULKA Ján, diplomat. Narodil sa 20.5.1922 v Kostolnom. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, v Starej Turej. Zomrel v Kostolnom – 40. výročie úmrtia.

5.3.1904* VARSIK Branislav, historik a vysokoškolský pedagóg. Narodil sa v Myjave. Zomrel 21.5.1994 v Bratislave – 115. výročie narodenia.

5.3.1924† BOOR Ľudovít, kňaz, národovec. Narodil sa 30.8.1855 v Myjave-Bukovci. Pôsobil v Krajnom. Zomrel v Nadlaku (Rumunsko) – 95. výročie úmrtia.

6.3.1889* ŠVEC Michal, pedagóg, publicista. Angažoval sa za vysokoškolské vzdelanie učiteľov. Spracoval osnovy pre ľudové školy. Narodil sa v Uhrovci. Pôsobil v Kšinnej, Bánovciach nad Bebravou. Zomrel 30.7.1967 v Bratislave – 130. výročie narodenia.

7.3.1929* HUČKO Ján, historik, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa v Starej Turej. Zomrel 21.3.2001 v Bratislave – 90. výročie narodenia.

8.3.1924* MINICHOVÁ Anna, pedagogička, spisovateľka, televízna dramaturgička. Narodila sa v Dunajskej Strede. Pôsobila v Trenčíne a Trenčianskych Tepliciach. Zomrela 25.11.1988 v Bratislave – 95. výročie narodenia.

9.3.1929* KRAVÁRIK Dušan, lekár-veterinár, vedecký pracovník. Narodil sa v Hrádku. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 23.12.1998 v Nitre – 90. výročie narodenia.

10.3.1804* ČENDEKOVIČ Pavel, národovec, evanjelický kňaz, veršovník. Narodil sa v Prietrži. Pôsobil v Uhrovci, v Trenčianskych Stankovciach, kde aj 26.12.1855 zomrel – 215. výročie narodenia.

10.3.1849* RIZNER Ľudovít Vladimír, pedagóg, bibliograf. Narodil sa v Zemianskom Podhradí, kde aj pôsobil a 7.10.1913 zomrel – 170. výročie narodenia.

10.3.1949* ZVALENÝ Vladimír, osvetový pracovník, letecký modelár. Pôsobí v Trenčíne – 70. výročie narodenia.

11.3.1894† ČERNO Karol Ľudomil, evanjelický kňaz, národovec, publicista. Narodil sa 22.11.1820 v Uhrovci. Pôsobil v Kšinnej, Horných Ozorovciach a v Trenčíne, kde aj zomrel – 125.výročie úmrtia.

12.3.1844* SKOTNICKÝ Rudolf, botanik, právnik, jazykovedec. Narodil sa v Bytči. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 26.6.1900 zomrel – 175. výročie narodenia.

13.3.1909* DARVAŠ Štefan Ľudovít, vojak, lekár. Narodil sa v Hrádku. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 2.6.1984 v Košiciach – 110. výročie narodenia.

13.3.1929* POLIAK Ján, literárny kritik, publicista. Narodil sa v Hornej Vsi. Pôsobil v Bánovciach nad Bebravou. Zomrel v Bratislave – 90. výročie narodenia.

13.3.1929* ŠIŠMIŠ Dušan, politický pracovník. Narodil sa v Miezgovciach. Pôsobí v Trenčíne – 90. výročie narodenia.

14.3.1944* HARUŠTIAK Svetozár, lekár-chirurg. Narodil sa v Kostolnom – 75. výročie narodenia.

14.3.1959* TOMAŠKA Miroslav, sochár, medailér. Narodil sa v Bánovciach nad Bebravou, kde aj pôsobí – 60. výročie narodenia.

15.3.1939† HLAVÁČ Milan, kňaz, náboženský spisovateľ, etnograf. Narodil sa 14.10.1875 v Horných Ozorovciach. Pôsobil v Adamovských Kochanovciach, Krajnom a Mošovciach. Zomrel v Bardejove – 80. výročie úmrtia.

16.3.1709* PRÍLESKÝ Ján, pedagóg, cirkevný historik. Narodil sa v Trenčianskej Teplej-Prílese, kde aj 27.10.1790 zomrel – 310. výročie narodenia.

16.3.1789* ŠTÚR Samuel st., pedagóg, spisovateľ. Narodil sa v Lubine. Pôsobil v Trenčíne a v Uhrovci, kde 27.7.1851 zomrel – 230. výročie narodenia.

17.3.1889† DEVAN Karol, lekár, odborný spisovateľ. Narodil sa r. 1807 v Bzinciach pod Javorinou. Zomrel v Bratislave – 130. výročie úmrtia.

17.3.1979* CLONTZ Naďa, scénaristka, redaktorka. Narodila sa v Myjave. Vyrastala v Starej Turej. Pôsobila v Novom Meste nad Váhom – 40. výročie narodenia.

17.3.1984† PALDAN Andrej, kňaz, publicista, prekladateľ. Narodil sa 28. 2. 1906 v Trenčianskej Teplej. Pôsobil v Trenčíne a Lednických Rovniach, kde aj zomrel. Pochovaný je v Trenčianskej Teplej – 35. výročie úmrtia.

18.3.1899† KÚTSKY Michal, pedagóg, národný buditeľ. Narodil sa 21.11.1808 v Skalici. Pôsobil v Brezovej pod Bradlom, kde založil a viedol spevokol a hudobný zbor. Zomrel v Brezovej pod Bradlom – 120. výročie úmrtia.

18.3.1919* VAKOŠ Jozef, zbormajster, hudobný pedagóg, dirigent. Narodil sa v Pobedime. Pôsobil v Podolí, Trenčianskych Tepliciach, Pobedime, Trenčíne, kde aj 1.4.1987 zomrel – 100. výročie narodenia.

18.3.2004† HOLLÝ Martin, režisér, scénarista. Narodil sa v Košiciach. Študoval gymnázium v Novom Meste nad Váhom. Zomrel 18.3.2004 v Bratislave – 15. výročie úmrtia.

19.3.1589† KYRMEZER Pavel, evanjelický kňaz, dramatik. Narodil sa 1. pol. 16. st. v Banskej Štiavnici. Pôsobil v Soblahove a v Nemšovej. Zomrel v Uherskom Brode (Česko) – 430. výročie úmrtia.

20.3.1924* KRONER Jozef, herec, scenárista, spisovateľ, prozaik. Narodil sa v Staškove. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 12.3.1998 v Bratislave – 95. výročie narodenia.

22.3.1939* PULLMANOVÁ Silvia, matematička Matematického ústavu SAV v Bratislave. Členka v niekoľkých vedeckých organizáciách a nositeľka viacerých vyznamenaní. Narodila sa v Novom Meste nad Váhom – 80. výročie narodenia.

22.3.1994† DLHOŠ Ernest, lekár-gynekológ, pedagóg. Narodil sa 9.5.1910 vo Zvolene. Pôsobil v Trenčíne ako vedúci Gynekologicko-pôrodníckej katedry Ústavu pre doškoľovanie lekárov a farmaceutov. Zomrel v Bratislave – 25. výročie úmrtia.

24.3.1939† PRHÁČEK Ján, pilot. Narodil sa 10.8.1915 v Trenčíne-Zlatovciach. Zahynul v Sobranciach – 80. výročie úmrtia.

24.3.1974† GUNIŠ Cyril Marián, cirkevný hodnostár, publicista. Narodil sa 10.4.1901 vo Veľkých Chlievanoch. Pôsobil v Biskupiciach, Soblahove, Prievidzi. Zomrel v Nitre – 45. výročie úmrtia.

24.3.1979† HASS Jozef, šľachtiteľ. Narodil sa 8.12.1906 v Lednických Rovniach. Pôsobil v Púchove, Trenčíne. Zomrel v Trnave – 40. výročie úmrtia.

24.3.1994† BARANOVIČ Ján, geodet, kartograf. Narodil sa 20.11.1921 vo Vaďovciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel vo Vranove nad Topľou – 25. výročie úmrtia.

26.3.1844† BOBOK Karol Ľudovít, náboženský spisovateľ, evanjelický kňaz. Narodil sa 6.8.1799 v Lubine. Zomrel v Skalici – 175. výročie úmrtia.

26.3.1899* HALABRIN Ján, lekár. Zakladateľ Združenia študentov na Brezovej, predseda tamojšieho Národného slovenského spolku. Zomrel 28.12.1981 v Bratislave – 120. výročie narodenia.

27.3.1754* RIBAY Juraj, spisovateľ, jazykovedec, etnograf, publicista, bibliograf, učiteľ. Narodil sa v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil v Uhrovci. Zomrel 31.12.1821 v Savino Selo (Srbsko) – 265. výročie narodenia.

28.3.1944* MATEJKA Fedor, výtvarník-maliar, keramikár. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. Žije v Nemecku – 75. výročie narodenia.

28.3.1959† TISO Štefan, politik, právnik, v r. 1944-1945 predseda vlády a minister zahraničných vecí. Narodil sa 18.10.1897 v Bytči. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel vo väzení – 60. výročie úmrtia.

28.3.2009† NERÁD Miroslav, strojný inžinier. Dlhoročný riaditeľ podniku Chirana Stará Turá. Narodil sa 12.9.1914 v Ostrave. Pôsobil v Starej Turej, kde aj zomrel – 10. výročie úmrtia.

29.3.1899* BLAŽKOVÁ-POLÁČKOVÁ Anna, lekárka. Prvá slovenská detská lekárka, ktorá absolvovala Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Narodila sa v Brezovej pod Bradlom. Zomrela 31.12.1985 v Prahe – 120. výročie narodenia.

29.3.1999† HREBENÁR Róbert, hudobný skladateľ, právnik. Narodil sa 25.5.1916 v Novom Meste nad Váhom. Pôsobil v Starej Turej, Novom Meste nad Váhom, kde aj zomrel – 20. výročie úmrtia.

30.3.1749† REHOROVSKÝ Martin, kňaz, pedagóg. Narodil sa v r. 1687 v Rovnom. Pôsobil v Dolnej Súči, Trenčíne, kde aj zomrel – 270. výročie úmrtia.

30.3.1924* SCHILLEROVÁ Gabriela, maliarka. Narodila sa v Novom Meste nad Váhom. Zomrela v roku 1993 v Bratislave – 95. výročie narodenia.

30.3.1999† LOBOTKA Alfonz, publicista, redaktor. Narodil sa 13.12.1927 v Neporadzi. Zomrel v Bratislave – 20. výročie úmrtia.

31.3.1889* OSUSKÝ Štefan, právnik, diplomat. Narodil sa v Brezovej pod Bradlom. Zomrel 27.9.1973 v Herndtone (USA) – 130. výročie narodenia.

31.3.1909* MINÁRIK Ivan, spisovateľ, prekladateľ, redaktor. Narodil sa v Bytči. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 23.2.1967 v Bratislave – 110. výročie narodenia.

31.3.1939* RUMÁNKOVÁ Elena Mária, pedagogička, výtvarníčka, spisovateľka. Narodila sa v Starej Turej. Pôsobila v Novom Meste nad Váhom, Podolí. V súčasnosti žije v Starej Turej – 80. výročie narodenia.

31.3.1994† BREZINSKÝ Ľudovít, divadelný pracovník, pedagóg, úradník. Narodil sa 3.2.1907 v Uhrovci. Zomrel v Bratislave – 25. výročie úmrtia.

 

  

Výber z knižných noviniek

Knižné novinky za posledných 30 dní,

viac>>

Anketa

Požičiavali by ste si elektronické knihy v knižnici? Áno (24%) Nie (43%) Uprednostňujem klasické knihy (31%) Počet hlasov: 7744

INFO MAILOM

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v knižnici.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2
Podujatia na deň 2.4.2019
Zavedenie elektriny do Trenčína

02.4.2019, 16:30 - 02.4.2019, 17:45

3 4
Podujatia na deň 4.4.2019
Literárny klub Omega

04.4.2019, 16:00 - 04.4.2019, 17:00

5 6 7
8 9
Podujatia na deň 9.4.2019
Máme radi umenie

09.4.2019, 17:00 - 09.4.2019, 18:00

10
Podujatia na deň 10.4.2019
Z Tatier Jožo Kubáni

10.4.2019, 16:30 - 10.4.2019, 17:45

11 12
Podujatia na deň 12.4.2019
Jazykový kvet (semifinále)

12.4.2019, 9:00 - 12.4.2019, 10:30

13 14
15 16 17
Podujatia na deň 17.4.2019
Povedz, čo čítaš... Rybníček & Rybníček

17.4.2019, 17:00 - 17.4.2019, 18:00

18
Podujatia na deň 18.4.2019
Viete čo sú svojpomocné skupiny?

18.4.2019, 16:00 - 18.4.2019, 17:00

19 20 21
22 23 24 25
Podujatia na deň 25.4.2019
Cesta k pravde: Katynský masaker

25.4.2019, 16:30 - 25.4.2019, 17:30

26 27 28
29 30
Podujatia na deň 30.4.2019
Máme radi umenie

30.4.2019, 17:00 - 30.4.2019, 18:00