Hlavná stránka / REGIO knižnica / Kalendár výročí trenčianskeho regiónu

Kalendár výročí trenčianskeho regiónu

Kalendár výročí trenčianskeho regiónu v roku 2019

Kalendár výročí trenčianskeho regiónu obsahuje spektrum jubilujúcich osobností a udalostí kultúrneho, spoločenského, politického i športového života regiónu.

Kalendár výročí:

Jubilujúce osobnosti - FEBRUÁR 2019: 

  

1.2.1894† TAGÁNYI Fraňo, dekan. Narodil sa 31.10.1816 v Oslanoch. Pôsobil ako kaplán v Orechovom. Zomrel v Nitre – 125. výročie úmrtia.

2.2.1849* FODOR Koloman, lekár-balneológ. Narodil sa v Čachticiach. Bol kúpeľným lekárom v Piešťanoch, kde aj 8.7.1929 zomrel – 170. výročie narodenia.

2.2.1969* CHRASTINA Peter, vysokoškolský pedagóg, historický geograf. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobí –50. výročie narodenia.

4.2.1834† THOTT Vojtech, pedagóg, básnik, kňaz. Narodil sa 16.5.1746 v Pate. Študoval v Prievidzi a v Trenčíne. Pôsobil okrem iného v Novom Meste nad Váhom. Zomrel vo Svätom Jure – 185. výročie úmrtia.

4.2.1884* SVETSKÝ Štefan, národovec, zberateľ, publicista. Narodil sa v Dolnom Srní. Zomrel 3.9.1927 v Moravskom Lieskovom – 135. výročie narodenia.

4.2.1909* KATINA Andrej Ľudovít, evanjelický kňaz, spisovateľ, básnik, redaktor. Narodil sa vo Zvolene. Pôsobil v Myjave, kde aj 23.10.1968 zomrel
– 110. výročie narodenia.

4.2.1914† KRAFTA Jozef Václav, spisovateľ, autor cestopisov, pomológ. Narodil sa 12.1.1854 v Prahe. Pôsobil v Adamovských Kochanovciach a Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Bratislave. Pochovaný je v Novom Meste nad Váhom – 105. výročie úmrtia.

4.2.1929* MICHALEC Ivan, architekt, urbanista. Narodil sa v Bratislave. Pôsobil v Trenčianskych Tepliciach, v Trenčíne, kde aj 16.9.1993 zomrel – 90. výročie narodenia.

6.2.1884* ZEMAN Ján, pedagóg, krajanský pracovník. Narodil sa 6.2.1884 v Myjave. Pôsobil v obci Bukovec, v Myjave, kde aj 22.6.1987 zomrel – 135. výročie narodenia.

6.2.1934* SAMUEL Rudolf, archivár, publicista, bývalý riaditeľ Krajskej knižnice v Trenčíne. Narodil sa v Belej. Žije v Zamarovciach – 85. výročie narodenia.

6.2.1969† STRUHÁRIK Juraj, kňaz a publicista. Narodil sa 13.4.1893 v Lubine. Pôsobil ako generálny presbyter v Lubine a v Bzinciach pod Javorinou. Zomrel v Novom Meste nad Váhom – 50. výročie úmrtia.

6.2.1999† MOSNÝ Svetozár, kňaz, cirkevný historik. Narodil sa 30.11.1949 v Záriečí. Pôsobil v Brezovej pod Bradlom, kde aj zomrel – 20. výročie úmrtia.

7.2.1979† DROZD Štefan, katolícky kňaz, cirkevný hodnostár, literárny historik. Narodil sa 23.12.1907 v Prievidzi – Hradci. Pôsobil v Bošanoch, v Prievidzi, v Trenčianskej Teplej. Zomrel v Nitre – 40. výročie úmrtia.

8.2.1679* FITTER Adam, kňaz, pedagóg, dramatik. Narodil sa v Bzinciach pod Javorinou. Študoval v Trenčíne. Zomrel 13.11.1741 v Jure pri Bratislave – 335. výročie narodenia.

8.2.1959* KRIŠKOVÁ Jitka, herečka. Narodila sa v Trenčíne. Je členkou divadla J. Záborského v Prešove – 60. výročie narodenia.

9.2.1939* BLICHA Ján, projektant, architekt. Narodil sa v Jasenove. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 15.2.1999 zomrel – 80. výročie narodenia.

10.2.1874† HROŠ Tomáš Slavomil, kňaz, pedagóg, národný buditeľ. Narodil sa 27.3.1808 v Podkylave. Pôsobil v Brezovej pod Bradlom, kde aj zomrel – 145. výročie úmrtia.

10.2.1969* STOPKA Roman, verejný činiteľ, manažér, politik. Založil stranu Práca slovenského národa. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobí. Študoval v Novom Meste nad Váhom – 50. výročie narodenia.

10.2.1924† ZOCH Gustáv, evanjelický kňaz, národovec, náboženský spisovateľ, dramatik. Narodil sa 3.7.1884 v Cerove. Pôsobil v Lubine. Zomrel v Bratislave – 95. výročie úmrtia.

10.2.1974* JANČEK Vlado, dramaturg, básnik, spisovateľ. Narodil sa v Myjave. Detstvo prežil v Brezovej pod Bradlom – 45. výročie narodenia.

10.2.1989† ŽIAK Andrej, pedagóg, publicista, cirkevný hodnostár, verejný činiteľ. Narodil sa 24.10.1905 v obci Slovany. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Bratislave – 30. výročie úmrtia.

11.2.1914† HURBAN Vladimír, evanjelický kňaz, publicista, osvetový pracovník. Narodil sa 5.5.1850 v Brezovej pod Bradlom. Zomrel v Starej Pazovej (Srbsko) – 105. výročie úmrtia.

11.2.1944* LEHOCKÝ Peter, akademický sochár, dizajnér. Narodil sa v Drietome. Pôsobí v Trenčíne – 75. výročie narodenia.

12.2.1959* ČOREJOVÁ Tatiana, vysokoškolská pedagogička, vedecká pracovníčka, dopravná inžinierka. Narodila sa v Trenčíne. Pôsobí v Žiline ako rektorka Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline – 60. výročie narodenia.

13.2.1744† KONTIL Ondrej, katolícky kňaz-jezuita, pedagóg. Narodil sa 30.11.1679 v Papradne. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Skalici – 275. výročie úmrtia.

13.2.1889* PYŠNÝ Štefan Anton, zbormajster, hudobný skladateľ, zberateľ piesní, pedagóg. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. Pôsobil v Podolí. Zomrel 14.1.1969 v Piešťanoch – 130. výročie narodenia.

13.2.1914* LAZAROVÁ Katarína, spisovateľka, prekladateľka, účastníčka protifašistického odboja. Narodila sa v obci Výčapy-Opatovce. Pôsobila v Novom Meste nad Váhom. Zomrela 21.6.1995 v Bratislave – 105. výročie narodenia.

14.2.1894† KRIŽAN Štefan, evanjelický kňaz, spisovateľ, ľudový liečiteľ, národný buditeľ. Písal pod pseudonymom Žiranský. Narodil sa 15.12.1826 v Adamovských Kochanovciach. Zomrel v Trenčianskych Stankovciach –
125. výročie úmrtia.

14.2.1894† PETROGALLI Artúr, prírodovedec, pedagóg, botanik, zoológ, tajomník Prírodovedného spolku župy Trenčianskej. Narodil sa 5.1.1850 v Podbrezovej. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 125. výročie úmrtia.

14.2.1919* DRGONEC Ján, lekár-dermatovenerológ. Narodil sa v Lubine. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, Trenčíne. Zomrel 13.7.1991 v Bratislave – 100. výročie narodenia.

14.2.1994† SLÁVIK Miloslav, evanjelický kňaz, básnik, prekladateľ. Narodil sa 5.10.1911 v Lubine. Zomrel v Liptovskom Mikuláši – 25. výročie úmrtia.

15.2.1859* PECHÁNY Adolf, pedagóg, publicista. Autor práce Dejiny uhorského boja za slobodu 1848-49. Narodil sa v Ilave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 15.6.1942 v Budapešti – 160. výročie narodenia.

15.2.1889* PILOUS Václav, pedagóg, vlastivedný pracovník. Narodil sa v Prosenickej Lhote (Česko). Pôsobil ako jeden z prvých pedagógov na Obchodnej akadémii v Trenčíne. Zomrel 29.3.1972 v Plzni (Česko) – 130. výročie narodenia.

15.2.1904* LICHARDUS Branislav, pedagóg, historik. Narodil sa vo Vyšnej Boci. Pôsobil v Brezovej pod Bradlom a v Starej Turej. Zomrel 25.7.1975 v Bratislave – 110. výročie narodenia.

15.2.1939† ZLOCHA Jozef Miloslav, právnik, verejný činiteľ. Narodil sa 13.3.1881 vo Vrbovciach. Zomrel v Bratislave – 80. výročie úmrtia.

15.2.1964* ŠKVARENINOVÁ Oľga, jazykovedkyňa, vysokoškolská pedagogička, komunikačná trénerka, autorka odborných učebníc. Narodila sa v Trenčíne, kde aj pôsobila – 55. výročie narodenia.

15.2.1989† JURČO Milan, kazateľ Cirkvi Bratskej, spisovateľ, elektrotechnik. Narodil sa 12.11.1921 v Donovaloch. Zomrel v Starej Turej – 30. výročie úmrtia.

15.2.1999† BLICHA Ján, projektant, architekt. Narodil sa 9.2.1939 v Jasenove. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 20. výročie úmrtia.

16.2.1749* ZAMARÓCY Michal, katolícky kňaz - jezuita, pedagóg. Narodil sa v Zamarovciach. Pôsobil v Trenčíne. Nie je známe kedy a kde zomrel – 270. výročie narodenia.

16.2.1844* FAJNOR Štefan, hudobný skladateľ, advokát. Narodil sa v Brezovej pod Bradlom. Zomrel 26.4.1909 vo Viedni. Pochovaný je v Senci – 175. výročie narodenia.

16.2.1944† MARKOVIČ Ivan, právnik, politik, novinár. Narodil sa 3.6.1888 v Myjave. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. Zomrel v Buchenwalde (Nemecko) – 75. výročie úmrtia.

17.2.1904* NEMEC František, katolícky kňaz, cirkevný hodnostár, pedagóg, autor učebníc. Narodil sa v Radošine. Pôsobil v Bošáci. Zomrel 4.10.1986 v Nitre – 115. výročie narodenia.

17.2.1959* KRAJČO Juraj, akademický sochár, reštaurátor, výtvarník, maliar, počitačový grafik. Narodil sa v Chocholnej. Žije v Trenčíne – 60. výročie narodenia.

17.2.1979† KOVAČEVIČ Ivan Július, výtvarník-grafik, redaktor, režisér, prekladateľ. Narodil sa 24.11.1909 v Drégelypalánk (Maďarsko). Študoval v Trenčíne. Zomrel v Zlatých Moravciach – 40. výročie úmrtia.

17.2.1999† LITVAJOVÁ Elena, politická pracovníčka. Predsedníčka Ústredného výboru Slovenského zväzu žien. Narodila sa 8.6.1924 v Uhrovci. Zomrela v Bratislave – 20. výročie úmrtia.

18.2.1964† ŠTIBRANÝ Vojtech, historik, múzejník, archivár, učiteľ. Narodil sa 31.1.1912 v Lošonci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Pustých Úľanoch – 55. výročie úmrtia.

19.2.1769† FORNET Juraj, evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ. Narodil sa v roku 1693 v Púchove. Pôsobil v Horných Ozorovciach. Zomrel v Ivančinej – 250. výročie úmrtia.

19.2.1989† VALÁŠEK Pavel, evanjelický farár, matematik, protifašistický bojovník. Narodil sa 22.1.1916 v Bzinciach pod Javorinou. Pôsobil v Uhrovci. Zomrel v Nitre – 30. výročie úmrtia.

19.2.2014† MIKUŠ Martin, zootechnik, poľnohospodársky inžinier, vedec, šľachtiteľ. Narodil sa 16.5.1926 vo Východnej. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, v Trenčíne, kde aj zomrel – 5. výročie úmrtia.

21.2.1879* HRUŠOVSKÝ Igor, politik, publicista. Zakladateľ a redaktor Považských novín. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. Pôsobil v Bánovciach nad Bebravou a v Novom Meste nad Váhom. Zomrel 24.5.1937 v Bratislave – 140. výročie narodenia.

21.2.1924* IVANKOVIČ Marián, hudobný skladateľ, organista, pedagóg. Narodil sa v Ružomberku. Pôsobil v Starej Turej. Zomrel 28.9.1974 v Podunajských Biskupiciach – 95. výročie narodenia.

21.2.1929* ŠEVČÍK Jozef, očný lekár, vysokoškolský pedagóg. Narodil sa v Bytči. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 12.4.1991 v Martine – 90. výročie narodenia.

21.2.1954† NATŠIN Ján, včelár, pedagóg, účastník protifašistického odboja. Narodil sa 20.9.1886 v Breze. Pôsobil v Čachticiach. Zomrel v Piešťanoch – 65. výročie úmrtia.

23.2.1779* ZAIOVÁ Mária Alžbeta, spisovateľka, ľudová liečiteľka, homeopatka. Narodila sa v Slovenskom Pravne. Pôsobila v Uhrovci. Zomrela 1.4.1842 v Soproni (Maďarsko) – 240. výročie narodenia.

23.2.1944† ŠOVÁNKA Štefan, sklár, výtvarník-sochár. Narodil sa 26.12.1858 v Liptovskom Mikuláši. Pôsobil v Uhrovci. Zomrel v Bicsade (Rumunsko) – 75. výročie úmrtia.

23.2.1989† VOLEK Jaroslav, hudobný vedec, publicista, estetik, muzikológ. Narodil sa 15.7.1923 v Trenčíne. Zomrel v Prahe – 30. výročie úmrtia.

24.2.1934† ROHÁČEK Šimon, kníhtlačiar, redaktor, senátor Národného zhromaždenia. Narodil sa 10.9.1873 v Starej Turej. Zomrel v Bratislave – 85. výročie úmrtia.

24.2.1999† JANČI Juraj, právnik, poslanec. Narodil sa 29.10.1918 v Brezovej pod Bradlom. Bol dlhoročným richtárom Krajanského krúžku Brezovanov v Bratislave. Zomrel v Essene (Nemecko) – 20. výročie úmrtia.

25.2.1924† ROYOVÁ Mária, skladateľka duchovných piesní. Narodila sa 26.11.1858 v Starej Turej, kde aj po celý život pôsobila a zomrela – 95. výročie úmrtia.

25.2.1929* ORAVEC Viktor, pedagóg, športovec, redaktor. Narodil sa v Čachticiach – 90. výročie narodenia.

26.2.1899* IVANOVÁ Anna, pedagogička, spisovateľka, hudobná skladateľka. Narodila sa v Jasenici. Pôsobila v Moravskom Lieskovom, kde je aj pochovaná. Zomrela 9.4.1961 v Holíči – 120. výročie narodenia.

26.2.1929* RADIČ Róbert, amatérsky maliar. Narodil sa a pôsobí v Trenčíne – 90. výročie narodenia.

27.2.1919* BÔŽIK Ján, dôstojník, odbojár. Narodil sa v Brezovej pod Bradlom. Pôsobil v Považskej Bystrici, Trenčíne. Zomrel 24.10.1974 v Levoči – 100.výročie narodenia.

27.2.1929* NEMEČEK Eduard, telovýchovný funkcionár, pedagóg. Narodil sa v Rybanoch. Zomrel 16.12.1980 v Bratislave – 90. výročie narodenia.

28.2.1914*GAVORA Miloš, ekonóm, organizátor drevárskeho priemyslu na Slovensku. Narodil sa vo Zvolene. Detstvo prežil v Brezovej pod Bradlom. Zomrel 18.2.1961 v Žiline. Pochovaný je v Brezovej pod Bradlom – 105. výročie narodenia.

28.2.1919† ŠIMONOVIČ Michal, pedagóg, ľudovýchovný a osvetový pracovník. Popredný buditeľ v Nitrianskej stolici. Narodil sa 30.4.1874 v Skalici. Pôsobil v Myjave, kde aj zomrel – 100. výročie úmrtia.

28.2.1974† MERGANC Jindřich, architekt. Narodil sa 7.7.1889 v Žemberku (Česko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 45. výročie úmrtia.

28.2.1979† BODNÁROVÁ Anna, pedagogička. Narodila sa 12.5.1902 v Bukovci. Pôsobila v Novom Meste nad Váhom, kde aj 28.2.1979 zomrela – 40. výročie úmrtia.

28.2.1989† TEMEŠ Jozef Marián, pedagóg, historik, prekladateľ, rehoľník. Narodil sa 18.9.1908 v Uhrovci, kde aj zomrel – 30. výročie úmrtia.

29.2.1804* PANTOČEK Jozef, kňaz, publicista, mecenáš. Narodil sa vo Voderadoch. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. Zomrel 20.5.1884 v Bratislave – 215. výročie narodenia.

 

 

  

Výber z knižných noviniek

Knižné novinky za posledných 30 dní,

viac>>

Anketa

Požičiavali by ste si elektronické knihy v knižnici? Áno (24%) Nie (43%) Uprednostňujem klasické knihy (31%) Počet hlasov: 7685

INFO MAILOM

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v knižnici.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Február 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
Podujatia na deň 1.2.2019
Dramatizuj!

30.1.2019, 10:00 - 01.2.2019, 12:00

2 3
4 5
Podujatia na deň 5.2.2019
Mama milovala Gabčíka

05.2.2019, 16:30 - 05.2.2019, 17:45

6 7
Podujatia na deň 7.2.2019
Literárny klub Omega

07.2.2019, 16:00 - 07.2.2019, 17:00

8 9 10
11 12
Podujatia na deň 12.2.2019
A. Dvoranová: (Ne)známy Kazachstan

12.2.2019, 16:30 - 12.2.2019, 17:45

13 14 15 16 17
18
Podujatia na deň 18.2.2019
Hľadáme stratenú rozprávku

18.2.2019, 10:00

19
Podujatia na deň 19.2.2019
Z Tatier Jožo Kubáni

19.2.2019, 16:30 - 19.2.2019, 17:45

20 21
Podujatia na deň 21.2.2019
Ako žiť so schizofréniou?

21.2.2019, 16:00 - 21.2.2019, 17:00

22 23 24
25
Podujatia na deň 25.2.2019
Stretnutie trenčianskych literátov

25.2.2019, 11:00 - 25.2.2019, 12:00

26
Podujatia na deň 26.2.2019
Máme radi umenie

26.2.2019, 17:00 - 26.2.2019, 18:15

27
Podujatia na deň 27.2.2019
Vansovej Lomnička (okresné kolo)

27.2.2019, 14:00 - 27.2.2019, 15:30

28