Akceptujeme kultúrne poukazy na rok 2019

Akceptujeme kultúrne poukazy na rok 2019

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne je opäť súčasťou siete inštitúcií, prihlásených do programu Kultúrne poukazy v rámci Dotačného systému Ministerstva kultúry SR.

Prostredníctvom vašich kultúrnych poukazov môžete u nás zaplatiť registračný poplatok do 15. novembra 2019.

Kultúrne poukazy na rok 2019 sú primárne určené základným školám a stredným školám, ktoré môžu samostatne alebo v spolupráci so združením rodičov príslušnej školy rozhodnúť o ich použití.

Kultúrne poukazy ´2019 vo VKMR

Každý blok kultúrnych poukazov v hodnote 4 € je zložený zo štyroch kultúrnych poukazov, každý v hodnote 1 €. Tri zo štyroch poukazov môže ich majiteľ použiť na ľubovoľné kultúrne podujatie okrem filmového predstavenia. Jeden zo štyroch poukazov môže jeho majiteľ použiť na filmové predstavenie alebo iné ľubovoľné kultúrne podujatie. Takýto poukaz je od ostatných poukazov farebne odlíšený a má špecifický kód.