Ako používať digitálnu knižnicu

Ako používať digitálnu knižnicu

Odborný seminár zameraný na digitálne služby a používanie zvukových kníh pre zrakovo postihnutých ľudí organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Trenčiansky samosprávny kraj, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne dňa 23.6.2011 o 9.30 h. na Hasičskej ul. č. 1, 2. poschodie.

Seminár je určený zrakovo postihnutým ľuďom a širokej verejnosti, kde budú prezentované  informácie o pravidlách, podmienkach a spôsobe využívania zvukových kníh, digitálnej knižnice a služieb Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

 Služby Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne pre nevidiacich a slabozrakých