Čestné uznanie pre VKMR

Čestné uznanie pre VKMR

Verejná knižnica Michala  Rešetku obhájila úspech z minulého roka a získala Čestné uznanie za trvalo kvalitné webové sídlo Top WebLib 2010. Hlavným cieľom súťaže, ktorú od roku 2005 vyhlasuje Spolok slovenských knihovníkov a hodnotí odborná porota je skvalitnenie a rozvoj webových sídiel slovenských knižníc, ocenenie výnimočných projektov a ohodnotenie iniciatívy knižnice využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb.

Viac informácii...

 Čestné uznaniez a trvalo udržateľné webové sídlo Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne