Čítajme všetci - čítanie je super

Čítajme všetci - čítanie je super

Vyhlásenie 46. ročníka obľúbenej medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v čítaní pre školský rok 2009/2010.

KONTAKT NA PRIHLÁSENIE:
informovať sa môžete vo všetkých pobočkách VKMR alebo na tel. č.: 032/7435360.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE