Čítali sme si

Čítali sme si

V posledný májový deň prebiehal po celom Slovensku detský čitateľský maratón. Štvrtý ročník projektu "Čítajme si" v Trenčíne úspešne koordinovala Verejná knižnica Michala Rešetku. Verejné čítanie zvolenej knihy oslovilo pod hradom Matúša Čáka takmer 1300 detí. Vďaka žiakom zo ZŠ Dlhé Hony a na Bezručovej ulici zaznamenala najpočetnejšiu účasť pobočka knižnice na Dlhých Honoch (609). Z celoslovenského hľadiska sa podarilo prekonať vlaňajší rekord - čitateľský maratón absolvovalo dohromady 30 480 detí vo veku od 6 do 15 rokov!

Viac informácií nájdete na adrese SV UNICEF.

Fotogaléria

3 fotografie