Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty!

Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty!

Literárno-spoločenská súťaž pre deti od 8 do 12 rokov. Zapojiť sa môžete prostredníctvom knižnice - súťažné zošity sú k dispozícii v úseku literatúry pre deti a mládež na Hasičskej ulici 1, 1. posch. (032/7435360 alebo deti@vkmr.sk).