Čo odkryli výkopové práce výťahovej šachty?

Čo odkryli výkopové práce výťahovej šachty?

Realizácia výťahu vo dvore trenčianskej knižnice pokračuje podľa plánu. Potvrdil to aj sprievodný archeologický výskum. Výkopové práce pri stavbe výťahovej šachty na mieste niekdajšieho stredovekého františkánskeho kláštora, resp. v blízkosti náleziska bývalého mestského opevnenia však odkryli zaujímavé nálezy. Konkrétne keramiku z obdobia 17. a 18. storočia.

"Črepy keramických nádob boli zachytené zhruba v hĺbke jeden meter od úrovne súčasného terénu. Datovať sa dajú do obdobia včasného novoveku. Fragmenty majú zelenú a žltú farebnú glazúru, každý kus je z inej nádoby, budú uložené v depozitári Trenčianskeho múzea v Trenčíne," priblížil archeológ TNM Peter Schreiber.

Viac sa dozviete po zhliadnutí priloženého videa.

Archeológ TNM Peter Schreiber o vykopávkach pri knižnici

Súvisiace video