Do života sme uviedli ďalšiu legendu Vlada Kulíška

Do života sme uviedli ďalšiu legendu Vlada Kulíška

V priestoroch letnej čitárne sme vyprevadili medzi čitateľov novú knižku Vlada Kulíška z cyklu "Príbehy z Trenčína". Legenda sa stala podkladom pre pokračovanie nočnej artistickej šou pod holým nebom, ktorá na začiatku letných prázdnin ponúkne nevšedné akrobatické výkony a efektné svetelné zobrazenia.

Podujatie v knižnici bolo spojené s vyhodnotením 59. ročníka motivačnej medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne "Čítajme všetci, čítanie je super".

Knižný titul Kat Matej nadväzuje na autorove diela o autentických postavách z dejín Trenčína. "Príbehu o katovi som sa niekoľko rokov vyhýbal. Predsa len išlo o nie celkom pozitívne vnímané povolanie. Našiel som však jeden príbeh, ktorý nie je až tak zlý a myslím si, že aj dobre skončí. Viaže sa k poslednému trebnčianskemu katovi, ktorý pôvodne ani nebol katom a do Trenčína prišiel z úplne iných dôvodov," vysvetlil mím a spisovateľ V. Kulíšek.

Vlado Kulíšek: Kat Matej (VKMR)

Knižku počas uvedenia symbolicky posypali bylinkami, keďže katova manželka Anička bola bylinkárka. Pod ilustrácie sa opäť podpísal výtvarník Jozef Vydrnák.

Podujatie v knižnici bolo spojené s vyhodnotením 59. ročníka motivačnej medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne "Čítajme všetci, čítanie je super".

Diplomy za aktívne formovanie čitateľských návykov v 59. ročníku medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne v čítaní v školskom roku 2022/2023 získali:
● trieda 3.A zo ZŠ na Východnej ulici v Trenčíne pod vedením triednej učiteľky Mgr. Barbory Hôrkovej;
● triede 2.A zo ZŠ na Východnej ulici v Trenčíne pod vedením triednej učiteľky Mgr. Stanislavy Inamovej;
● triede 2.B zo ZŠ na Východnej ulici v Trenčíne pod vedením triednej učiteľky Mgr. Beáty Punovej;
● triede 2.B zo ZŠ na ulici Dlhé Hony v Trenčíne pod vedením triednej učiteľky Mgr. Andrey Labákovej;
● kolektívu školského klubu 3.B zo ZŠ na ulici Dlhé Hony v Trenčíne pod vedením vychovávateľky Renáty Hudákovej;
● kolektívu 2.A a 2.B zo ZŠ na Hodžovej ulici v Trenčíne pod vedením triednych učiteliek Mgr. Zuzany Hrnčárovej (2.A) a Mgr. Moniky Syrnej (2.B);
● triede 3.A zo ZŠ na Hodžovej ulici v Trenčíne pod vedením triednej učiteľky Mgr. Jarmily Pelechovej.

Čítajme všetci, čítanie je super 2023

Fotogaléria

19 fotografií