Do života sme uviedli novú legendu Vlada Kulíška

Do života sme uviedli novú legendu Vlada Kulíška

V priestoroch letnej čitárne VKMR vo štvrtok (16. 6.) vyprevadili medzi čitateľov ďalšiu knižku Vlada Kulíška z cyklu "Príbehy z Trenčína".

Legenda sa stala podkladom pre pokračovanie nočnej artistickej šou pod holým nebom, ktorá na začiatku letných prázdnin ponúkne nevšedné akrobatické výkony a efektné svetelné zobrazenia.

Knižný titul Severus – vojak z Laugaricia nadväzuje na autorove diela o autentických postavách z dejín Trenčína. "Po vodníkovi Valentínovi, či opátovi Štefanovi som sa rozhodol zabŕdnuť do najstarších trenčianskych časov a oživiť rímsky nápis na hradnej skale. V knižke Milana Húževku som objavil príbeh, ktorý som trošku upravil a následne v ňom skĺbil historické fakty s umeleckou fikciou," vysvetlil mím a spisovateľ V. Kulíšek.

Uvedenie knižky "Severus - vojak z Laugaricia"

V duchu tradícií starovekého Ríma knižku počas uvedenia posypali vavrínovými, resp. bobkovými listami. Pod ilustrácie sa opäť podpísal výtvarník Jozef Vydrnák.

Uvedenie knižky "Severus - vojak z Laugaricia"

Podujatie v knižnici bolo spojené s vyhodnotením 58. ročníka motivačnej medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne "Čítajme všetci, čítanie je super".

Diplomy za aktívne formovanie čitateľských návykov v 58. ročníku medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne v čítaní v školskom roku 2021/2022 získali:
● trieda 2.A zo ZŠ na Východnej ulici v Trenčíne pod vedením triednej učiteľky Mgr. Barbory Hôrkovej;
● trieda 3.A zo ZŠ na Východnej ulici v Trenčíne pod vedením triednej učiteľky Mgr. Miroslavy Dobiašovej;
● trieda 4.A zo ZŠ na Východnej ulici v Trenčíne pod vedením triednej učiteľky PhDr. Márie Turčanovej;
● trieda 4.C zo ZŠ na ulici Dlhé Hony v Trenčíne pod vedením triednej učiteľky Mgr. Renáty Behanovej;
● trieda 1.A zo ZŠ na ulici Dlhé Hony v Trenčíne pod vedením triednej učiteľky Mgr. Evy Krátkej;
● trieda 2.C zo ZŠ na Hodžovej ulici v Trenčíne pod vedením triednej učiteľky Mgr. Andrei Černickej;
● trieda 2.A zo ZŠ na Hodžovej ulici v Trenčíne pod vedením triednej učiteľky Mgr. Jarmily Pelechovej;
● trieda 3.A zo ZŠ na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne pod vedením triednej učiteľky Mgr. Ľubice Timkovej.

Vyhodnotenie 58. ročníka súťaže "Čítajme všetci, čítanie je super"

Fotogaléria

14 fotografií

Súvisiace video