Dve významné ocenenia pre spisovateľa A. Baláža

Dve významné ocenenia pre spisovateľa A. Baláža

Za dlhoročnú prozaickú tvorbu v oblasti románovej spisby s tvorivými presahmi do rozhlasovej dramatiky a televíznej a rozhlasovej scenáristiky získal Anton Baláž Cenu ministerky kultúry SR za rok 2017. Cenu mu odovzdala ministerka Ľubica Laššáková na slávnostnom podujatí 14. júna 2018 v Bratislave.

V júni 2018 A. Balážovi navyše udelili prestížnu Cenu Literárneho fondu za rok 2017 za román Povedz slovo čisté.

Anton Baláž od roku 2013 trvale žije v Hrašnom, stal sa tak aj našim regionálnym autorom, zúčastňuje sa literárnych podujatí, ktoré organizuje trenčianska knižnica a pri tvorbe nových diel často využíva aj náš knižničný a časopisecký fond.

Anton Baláž s riaditeľkou LIC Miroslavou Vallovou

Na fotografii Anton Baláž s riaditeľkou LIC Miroslavou Vallovou