Fond knižnice je bohatší o stovky nových kníh

Fond knižnice je bohatší o stovky nových kníh

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne (VKMR), v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, zrealizovala v roku 2016 tri strategické projekty, na ktoré Fond na podporu umenia prispel sumou 17 500 Eur. V porovnaní s rozvojom komunitných aktivít a inováciou výpočtovej techniky z tohto balíka smerovalo najviac finančných prostriedkov (10 000 Eur) na aktualizáciu knižničného fondu. Deväťtisíc registrovaných používateľov trenčianskej knižnice tak nájde na regáloch množstvo nových titulov všetkých žánrov.

Ako povedala vedúca knižnično-informačných služieb VKMR Sylvia Fabová, z počtu 1 216 knižničných jednotiek zakúpených z dotácie z verejných zdrojov tvorí polovicu náučná literatúra pre dospelých, skrátka však neobišli ani detskí čitatelia. Približne tretina noviniek je určená pobočkám trenčianskej knižnice.

Prehľad nákupu knižničných jednotiek z dotačného systému podľa tematických skupín

Finančné zdroje

Knižničné jednotky spolu

Náučná literatúra pre dospelých

Krásna literatúra pre dospelých

Náučná literatúra pre mládež

Krásna literatúra pre mládež

Fond na podporu umenia

1165

518

333

43

271

Vlastné

51

33

0

0

18

Spolu

1216

551

333

43

289

K najžiadanejším titulom sa podľa očakávania zaraďujú diela odbornej a krásnej literatúry vrátane cestopisov, detektívok či ženských románov. Dostupné sú na centrálnom pracovisku a tiež v štyroch pobočkách na území mesta. V študovni patrí k vyhľadávaným zdrojom napríklad Občiansky zákonník v dvoch zväzkoch alebo Trestný zákon s veľkým komentárom. Práve v budove VKMR na Jaselskej ulici sa nachádza najväčšia a zároveň najťažšia publikácia zo všetkých 220 805 zväzkov. Unikátny sprievodca svetom umenia meria 43 x 33 cm, má takmer tisíc strán a váži vyše desať kilogramov.

Pre deti predškolského veku a rodičom, ktorí ich chcú zoznámiť s niečím novým knižnica pripravila špeciálnu zážitkovú výbavu v podobe siedmich tematických kufríkov. Každý z nich je venovaný určitej oblasti, počnúc ľudským telom a dopravou končiac, pričom popri knihách kufrík obsahuje aj rozličné didaktické pomôcky, náučné kartičky či hračky. "Ide o originálnu a vzácnu formu výpožičky, dostupnú len proti podpisu zákonného zástupcu dieťaťa. Veríme, že touto cestou si získame aj najmladšiu generáciu čitateľov," doplnila Fabová.

Tematické kufríky vo VKMR

Trenčianska knižnica začína deťom požičiavať knihy v kufríkoch.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia