Hlasujte o najlepšie webové sídlo knižnice

Hlasujte o najlepšie webové sídlo knižnice

Spolok slovenských knihovníkov vyhlasuje súťaž TOP WebLib ´2010 o najlepšie webové sídlo spomedzi odborných, resp. verejných a školských knižníc. Verejné hlasovanie prebieha od 1. 3. do 20. 3. 2011 vyplnením formulára na stránke www.infolib.sk. Ohodnoťte snahu knižníc efektívne využívať informačno-komunikačné technológie a udeľte svoj hlas inštitúcii, ktorá svojim čitateľom poskytuje najlepšie služby. Rozhodnite, či sa VKMR podarí obhájiť vlaňajšie prvenstvo!

TOP WebLib