Internet je u nás opäť bližšie k verejnosti - v čitárni

Internet je u nás opäť bližšie k verejnosti - v čitárni

Verejná knižnica M. Rešetku (VKMR) pokračuje v skvalitňovaní a zefektívňovaní služieb. V jej sídle na Hasičskej ulici v Trenčíne nájdete na prízemí vynovené pracovisko, ponúkajúce kombináciu tradičného a moderného spôsobu vyhľadávania informácií.

V priestoroch čitárne, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť knižnično-informačných služieb trenčianskej knižnice od roku 1937, môžete od 9. októbra na jednom mieste používať šesť počítačov s prístupom na internet a zároveň naďalej študovať takmer 300 titulov novín a časopisov.

Modernizácia pracoviska nijako neovplyvní aktuálny cenník služieb VKMR.

Otváracie hodiny čitárne zlúčenej s internetom pre verejnosť
Pondelok - piatok: 7.00 - 19.00 h
Sobota: 8.00 - 13.00 h

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Zmodernizovaná čitáreň s internetom pre verejnosť

Čitáreň VKMR na Hasičskej ulici