Karta pre seniorov

Karta pre seniorov

Knižnica  sa zapojila do projektu mesta Trenčín KARTA PRE SENIOROV, ktorého cieľom je prostredníctvom rôznych benefitov a zliav znížiť sociálnu znevýhodnenosť trenčianskych seniorov nad 60 rokov.      

Prostredníctvom Karty pre seniorov poskytujeme 60 % zľavu ( z členského poplatku 5 €) na ročný registračný poplatok do knižnice, využívanie knižnično-informačných služieb,  návštevy kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí vo všetkých lokalitách mesta ( Nám. SNP 2, Hasičská ul. 1, pracoviská na Juhu, Dlhých Honoch, v Kubre a v Opatovej n/V.) a bezplatné inštruktáže na zvládnutie základov práce s PC a komunikácie prostredníctvom e-mailovej pošty  " Babi, pošli mi to mejlom".