Knižničný a výpožičný poriadok s novou službou

Knižničný a výpožičný poriadok s novou službou

Verejná knižnica Michala Rešetku (VKMR) zaktualizovala svoj Knižničný a výpožičný poriadok. Jeden zo strategických dokumentov organizácie je v zmysle platnej legislatívy účinný od 1. 6. 2016. Okrem iného upravuje Cenník poskytovaných služieb a obsahuje novú službu "Odlož si knihu", ktorá bude v automatizovanom výpožičnom systéme dostupná v najbližších dňoch.

ODLOŽ SI KNIHU
Dokument, ktorý nie je vypožičaný, môže knižnica na požiadanie používateľa odložiť v rámci služby "odlož si knihu". Knižnica e-mailom vyzve používateľa na prevzatie dokumentu. Doba na prevzatie odloženého dokumentu je 5 dní. Služba je spoplatnená podľa Cenníka poskytovaných služieb.