Kongres spisovateľov bude otvorený verejnosti

Kongres spisovateľov bude otvorený verejnosti

Trenčianske Teplice opäť zažiaria na literárnej mape. V dozvukoch jubilea pamätného Kongresu slovenských spisovateľov v hoteli Grand v roku 1936 mieria do kúpeľného mestečka desiatky renomovaných literátov z trinástich krajín.

Leitmotívom septembrového Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou (22.-23. 9. 2016) je snaha o hľadanie východísk z tézy "Čo môže a zmôže literatúra dnes". Bloky referátov budú patriť dejinným súvislostiam a novým výzvam v domácej i zahraničnej literatúre, resp. aktuálnemu postaveniu spisovateľov, publicistov a čitateľov. V rámci nich so svojimi príspevkami vystúpia napríklad historik Ivan Kamenec, prozaici Jozef Banáš, Anton Hykisch, novinár Dušan Kerný, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, spisovateľka Vladimíra Komorovská, český žurnalista Petr Žantovský, maďarský publicista a spravodajca RTVS Gregor Martin Papucsek, či nórsky básnik Knut Odegard.

Pracovnú časť programu doplnia rokovania Okrúhlych stolov na témy "Národné literatúry a spisovatelia v európskom kontexte" a "Slovenské literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy". Kultúrny rozmer dodá kongresu vystúpenie folklórneho súboru Trenčan.

Ako priblížila tajomníčka Krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne Margita Ivaničková, pracovná skupina zložená zo zástupcov všetkých spoluorganizátorov, zúčastnených združení a vedúcich jednotlivých tematických blokov pripraví návrh Spoločného prejavu (ohlasu) slovenských spisovateľov. Návrhy a odporúčania z jednotlivých vystúpení sformulujú do programového vyhlásenia vedúci jednotlivých blokov a návrhová komisia, ktorú schvália, resp. doplnia účastníci kongresu.

Vstup na sprievodné podujatia v koncertnej sále Kursalonu je pre verejnosť voľný.

Foto: slávnostná spomienka na Kongres slovenských spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach, 3. 6. 2016 (zdroj: Spolok slovenských spisovateľov).