Kvety múz kvitli knihovníkom aj v tomto roku

Kvety múz kvitli knihovníkom aj v tomto roku

Druhý októbrový pondelok patril tradičnému odovzdávaniu cien Flores Musarum, určených významným osobnostiam a kolektívom Trenčianskeho kraja z oblasti kultúry. "Kvety múz" rozkvitli v rámci slávnostného galavečera v historickej kasárni Trenčianskeho hradu. Medzi laureátmi opäť nechýbali ani knihovníci.

Spomedzi pracovníkov Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne (VKMR) si ocenenie z rúk podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jozefa Trstenského a riaditeľky VKMR Gabriely Krokvičkovej prevzali (pri príležitosti životného alebo pracovného jubilea) Jana Cibová, Petra Dombaiová, Jarmila Mošková a Peter Monček.

Za svoju kreativitu, talent, pracovitosť, no najmä srdečný prístup k práci, vďaka ktorému sa v kraji tvorí a udržiava kultúra, si ocenenie Flores Musarum za rok 2018 celkovo prevzalo 17 jednotlivcov a 3 kolektívy.

Oceňovanie pracovníkov kultúry v rámci TSK ´2018

Galavečer zorganizovalo Trenčianske osvetové stredisko v spolupráci s Verejnou knižnicou M. Rešetku v Trenčíne, Trenčianskym múzeom a Galériou M. A. Bazovského v Trenčíne. Na príprave podujatia sa podieľali aj študenti Strednej odbornej školy sklárskej Lednické Rovne, ktorí sú autormi ocenení Flores Musarum.

Oceňovanie pracovníkov kultúry v rámci TSK ´2018

PM, LK (tsk.sk)