Letná čitáreň má za sebou najvydarenejší ročník

Letná čitáreň má za sebou najvydarenejší ročník

Sezónny projekt Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne (VKMR) pod holým nebom má za sebou 6. ročník. Letná čitáreň bola v roku 2019 otvorená 27 dní, pričom prevádzku ani raz nenarušilo nepriaznivé počasie.

Oáza pokoja vyrastala vo dvore knižnice na Jaselskej ulici každý pondelok a štvrtok. Od 3. júna do 5. septembra okúsilo jej atmosféru 651 návštevníkov, ktorí zaznamenali 2341 výpožičiek. Štatisticky ide o najvyššie čísla, keďže v porovnaní s dosiaľ rekordným ročníkom 2017 stúpol záujem verejnosti takmer o tridsaťpäť percent.
Premiérovo si bezplatnú službu mohli v rovnakom čase vychutnať aj návštevníci pobočky knižnice na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh.

Letná čitáreň v Trenčíne (2019)

Čitateľské menu pozostávalo zo 46 titulov slovenských i zahraničných periodík. Pomer obsahu a kvantity jednotlivých novín, časopisov či voľno-časových magazínov uspokojil kritériá čitateľov všetkých žánrov. V uplynulej sezóne ponuku zatraktívnilo aj modernejšie prostredie v podobe nových kresiel, stolíkov, stojanov a dekorácií s okrasnou zeleňou.
Komfort v podobe úkrytu pred priamymi slnečnými lúčmi štandardne poskytuje rolovateľná markíza. K navodeniu autentickej atmosféry zase slúžia drevené držiaky na tlačoviny, pripomínajúce rekvizitu z pôvodnej čitárne, ktorá tvorí súčasť knižnično-informačných služieb trenčianskej knižnice od januára 1937.

Letná čitáreň v Trenčíne - mediálni partneri (2019)

Vzhľadom na začiatok plánovanej prístavby výťahu k budove knižnice letnú čitáreň v polovici augusta dočasne presťahovali na terasu prevádzky Zmrzlina Korzo na Hviezdoslavovej ulici. Ako ozrejmila riaditeľka VKMR Gabriela Krokvičková, účelom stavebného zámeru vo dvore na Jaselskej ulici je bezbariérové sprístupnenie objektu. Realizáciu prístavby dotvorí zriadenie mobiliáru, výsadba zelene, preložka rozvodu vody, kanalizačnej šachty, preloženie potrubia na vykurovanie a elektroinštalácia výťahu.

Archeologický výskum počas výkopových prác na mieste niekdajšieho stredovekého františkánskeho kláštora odkryl zaujímavé nálezy. Konkrétne keramiku zo 17. a 18. storočia. "Črepy keramických nádob boli zachytené zhruba v hĺbke jeden meter od úrovne súčasného terénu. Datovať sa dajú do obdobia včasného novoveku. Fragmenty majú zelenú a žltú farebnú glazúru, každý kus je z inej nádoby, budú uložené v depozitári Trenčianskeho múzea v Trenčíne," priblížil archeológ Trenčianskeho múzea Peter Schreiber.

Projekt knižnice pod holým nebom spustila VKMR v júni 2014. Doteraz letnú čitáreň navštívilo 2518 záujemcov. Lokalita v historickom centre mesta spĺňa oddychovú i poznávaciu funkciu. V prípade priaznivého počasia sa osvedčila aj ako žiadané dejisko besied s osobnosťami kultúrneho života.

PM

Fotogaléria

9 fotografií

Súvisiace video