Letná čitáreň presťahovaná kvôli prístavbe výťahu

Letná čitáreň presťahovaná kvôli prístavbe výťahu

Vzhľadom na začiatok realizácie prístavby výťahu k budove Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne sme letnú čitáreň dočasne presťahovali na neďalekú terasu prevádzky Zmrzlina Korzo na Hviezdoslavovej ulici. Čitateľské menu zostáva nezmenené, obľúbenú službu poskytujeme širokej verejnosti naďalej bezplatne, každý pondelok a štvrtok, až do 5. septembra.

Letná čitáreň je dočasne presťahovaná na neďalekú terasu Zmrzliny Korzo

Foto: Letná čitáreň je dočasne presťahovaná na susednú terasu Zmrzliny Korzo

Účelom prístavby výťahu knižnice v jej dvore na Jaselskej ulici v Trenčíne je bezbariérové sprístupnenie objektu. Ako ozrejmila riaditeľka VKMR Gabriela Krokvičková, súčasťou realizácie stavby sú aj stavebné a sadové úpravy na nádvorí, preložka rozvodu vody, kanalizačnej šachty, vyhrievacích telies, preloženie potrubia na vykurovanie a elektroinštalácia výťahu.

Vzhľadom na sezónne využívanie nádvoria vo forme letnej čitárne, zriadenie mobiliáru a výsadba zelene v záhonoch po obvode pozemku bude slúžiť k zlepšeniu prostredia a zároveň dotvárať druhý zo vstupov do budovy.

Zhotoviteľom stavby je spoločnosť VÝŤAHY ZEVA, s.r.o. so sídlom v Bratislave. Dohodnutá cena diela predstavuje sumu 101 669 Eur.

Prístavba výťahu VKMR na Jaselskej ulici, 9. 8. 2019

Foto: Prístavba výťahu VKMR na Jaselskej ulici, 9. 8. 2019

Fotogaléria

7 fotografií