Literárna noc 2009

Literárna noc 2009

Sviatkom pre všetkých priaznivcov literatúry bolo už po piaty raz stretnutie s názvom Literárna noc. Podujatie organizované Literárnym klubom Omega pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne sa tentokrát nieslo v duchu výtvarného umenia. Hosťami tohtoročnej noci boli preto ľudia s blízkym vzťahom k výtvarníctvu, ako Jozef Vydrnák, Rudolf Dobiáš, Mária Šípková, ktorá zapožičala niektoré obrazy výtvarníka Jána Šípku, ale i novinár Leo Kužela a spisovateľka Katarína Hudecová. Súčasťou akcie bola prezentácia nového knižničného loga, ktoré navrhol a knižnici daroval výtvarník Jozef Vydrnák. Logo má čisté geometrické tvary, je jednoduché, moderné a ľahko zapamätateľné.Literárna noc pokračovala do neskorých večerných hodín neviazaným programom, počas ktorého bolo možné recitovať, čítať vlastnú tvorbu a diskutovať na rozličné literárne témy. Hudobným vystúpením literárne stretnutie doplnili Dušan Žember a Miloš Žáček.

Literárny klub Omega v Trenčíne

Viac foto z LK Omega

Fotogaléria

3 fotografie