Literárny klub Omega oslavuje 20. výročie založenia

Literárny klub Omega oslavuje 20. výročie založenia

Literárny klub Omega je jediným klubom podobného zamerania v Trenčíne. Od svojho vzniku pôsobí pri Verejnej knižnici M. Rešetku, kde si široká rodina "Omegákov" a priaznivcov pôvodnej literárnej tvorby v októbri pripomenula medzníky dvadsaťročnej histórie tohto záujmového združenia.

Pre členov Literárneho klubu (LK) Omega, hlavne tých, ktorí stáli pri založení, zostane pamätným dátumom 25. september 1996. "V tento deň, za prítomnosti básnika a vydavateľa Ľudovíta Fuchsa a básnika Vojtecha Kondróta, ktorí už nie sú medzi nami, sme klub založili. Za predsedu bol navrhnutý a jednohlasne zvolený Ján Maršálek. Tichý, skromný, povolaním technik, ale dušou básnik, autor dovtedy jednej zbierky poézie Finta v žite. Dá sa predpokladať, že táto funkcia bude pre neho doživotná. Je členom Spolku slovenských spisovateľov a na jeho tvorivé konto pribudli štyri zbierky poézie a kniha úvah Cesta k bráne s podtitulom Čítanie na každý deň," priblížila dlhoročná tajomníčka LK Omega Janka Poláková. Ako dodala, s pomocou sponzorov a vlastnými prostriedkami sa klubu medzitým podarilo vydať desať zborníkov a päť čísel občasníka Ars Verbum. Mnohým členom taktiež vyšli samostatné zbierky poézie alebo prózy.

20 rokov LK Omega v Trenčíne

Jubilejné výročie "Omegáci" oslávili novým zborníkom "To sme my", ktorý na cestu medzi čitateľov slávnostne vyprevadili Jana Bartošová z oddelenia kultúry Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, tajomníčka Krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne Margita Ivaničková a predseda LK Omega Ján Maršálek.

20 rokov LK Omega v Trenčíne

Činnosť Literárneho klubu Omega v Trenčíne je úzko spätá s menom duchovného otca klubu Rudolfa Dobiáša. Podľa J. Polákovej nie je len majstrom písaného slova, ale aj kritikom, radcom a vnímavým človekom, ktorý pomáhal pri rozbiehaní činnosti klubu. Aj vďaka nemu sa potvrdil známy latinský výrok "Čo vznikne z odvahy, pretrvá". Ako doplnil J. Maršálek, Dobiášova prítomnosť na klubových stretnutiach dodnes predstavuje motivačný efekt pre všetkých členov, ktorým má z pozície renomovaného spisovateľa vždy čo povedať.

20 rokov LK Omega v Trenčíne

Zámer klubových stretnutí, organizovaných každý prvý štvrtok v mesiaci, zostáva rovnaký aj v nasledujúcom období - povzbudiť amatérsky píšucich literátov, stretávať sa s ľuďmi so spoločnými záujmami a vzťahom k literárnej tvorbe. Hoci ani tento klub nie je imúnny voči generačnej obmene, v jeho svetlú budúcnosť verí aj ďalšia dlhoročná členka Spolku slovenských spisovateľov M. Ivaničková. "Napriek tomu, že Literárny klub Omega nikto nejako mimoriadne nepodporuje a tých, ktorí sa aktívne zapájajú do jeho činnosti nikto špeciálne nevyzýva či nenaháňa, klub funguje, trvá a nesťažuje sa. Keďže je otvorený pre všetkých, je to naozaj veľmi demokratická platforma. A trvá práve preto, že je úprimná," pripomenula Ivaničková.

Fotogaléria

8 fotografií