Literárny klub Omega tvorí už 25 rokov

Literárny klub Omega tvorí už 25 rokov

LK Omega, ktorý pôsobí pri Verejnej knižnici Michala Rešetku, je jediným klubom svojho zamerania v Trenčíne. Združuje literárne činné osoby a priaznivcov literárnej tvorby.

Klubovým stretnutiam sú priestory knižnice vyhradené každý prvý štvrtok v mesiaci.

Pri príležitosti štvrťstoročnice "Omegáci" uviedli do života novú básnickú zbierku Ľubomíra Marettu "Nádych v tieni". Za šírenie a podporu literárno-kultúrnych tradícií odovzdali Štefanovi Gardoňovi-Kaštýlskemu čestnú poctu Spolku slovenských spisovateľov.

25 rokov Literárneho klubu Omega v Trenčíne (1996 - 2021)

Na fotografii zľava: Ľubomír Maretta, Margita Ivaničková, Janka Poláková, Štefan Gardoň-Kaštýlsky

Klub založili 25. septembra 1996, za prítomnosti básnika a vydavateľa Ľudovíta Fuchsa a básnika Vojtecha Kondróta. Za predsedu klubu bol navrhnutý a jednohlasne zvolený Ján Maršálek - povolaním technik, dušou básnik, autor dovtedy jednej zbierky poézie "Finta v žite". Činnosť literátov je od počiatku spojená aj s menom spisovateľa Rudolfa Dobiáša, duchovného otca klubu. Podľa spoluzakladateľky Janky Polákovej nie je len majstrom písaného slova, ale aj kritikom, radcom a vnímavým človekom.

Fotogaléria

7 fotografií