Medzi ocenenými osobnosťami aj naše knihovníčky

Medzi ocenenými osobnosťami aj naše knihovníčky

Už tradične patril prvý októbrový pondelok odovzdávaniu cien Flores Musarum, určených významným osobnostiam a kolektívom Trenčianskeho kraja z oblasti kultúry. A už tradične hostili slávnostný galavečer priestory historickej kasárne Trenčianskeho hradu. Medzi laureátmi nechýbalo ani sedem knihovníčok.

Spomedzi pracovníčok Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne (VKMR) si ocenenia z rúk predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku a riaditeľky VKMR Gabriely Krokvičkovej prevzali Darina Kuchtová (pri príležitosti pracovného jubilea) a Helena Kadličková (pri príležitosti životného jubilea).

V sprievodnom programe vystúpili sólisti orchestra Zlaté husle a jedna z ocenených, talentovaná speváčka Nina Kohoutová. Galavečer zorganizovalo Trenčianske osvetové stredisko v spolupráci s Verejnou knižnicou M. Rešetku v Trenčíne, Trenčianskym múzeom a Galériou M. A. Bazovského v Trenčíne. Na príprave podujatia sa podieľali aj študenti Strednej odbornej školy sklárskej Lednické Rovne, ktorí sú autormi ocenení Flores Musarum.

Oceňovanie knihovníkov v rámci Flores Musarum 2017

Oceňovanie knihovníkov v rámci Flores Musarum 2017

Text: PM, TNOS
Foto: Radovan Stoklasa

Fotogaléria

5 fotografií