Medzi vyznamenanými knihovníčkami aj Trenčianka

Medzi vyznamenanými knihovníčkami aj Trenčianka

Mesiac knihy vyvrcholil na ministerstve kultúry SR oceňovaním knihovníčok. Medzi jedenástimi vyznamenanými ženami, ktoré zasvätili profesijný život knihovníctvu, mala zastúpenie aj trenčianska knižnica. Ďakovný list za dlhoročnú profesionálnu a svedomitú prácu si z rúk ministerky kultúry Ľubice Laššákovej prevzala Sylvia Fabová. Vedúca knižnično-informačných služieb Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne získala prestížny honor ako jediná z Trenčianskeho kraja.

Myšlienka čestného vyznamenania knihovníčok sa zrodila z iniciatívy úradujúcej ministerky kultúry, ktorej zámerom je podporiť často nedocenený status knižníc a jej pracovníkov. "V súčasnosti knižnice na Slovensku nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Sú modernými inštitúciami, ktoré majú aktívny podiel na spoločenskom rozvoji obce, mesta, či kraja. Napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku finančných prostriedkov, ponúkajú veľa zaujímavého, poučného i zábavného pre svojich návštevníkov," uviedla vo svojom príhovore.

Ocenená knihovníčka S. Fabová na MK SR, marec 2019

O dojmy zo slávnostného podujatia (27. 3. 2019) vo Dvorane na Námestí SNP v Bratislave sa podelila aj ocenená Trenčianka. "Celá akcia bola milá a dôstojná. Ocenenie si nijako neprivlastňujem, vnímam ho skôr ako poctu všetkým slovenským knihovníkom. Som vďačná, že si na nás spomenuli aj na ministerstve, pričom o našom povolaní hovorili naozaj veľmi pekne," skonštatovala S. Fabová, ktorá pracuje v trenčianskej knižnici od leta 1993.

Listinu nominovaných knihovníčok pomohla pripraviť Únia žien Slovenska, ktorá sa pri výbere riadila ich celoživotným kultúrno-spoločenským prínosom. Medzi významné aktivity ocenených knihovníčok tak patria aj propagácia literárnej tvorby, zvýrazňovanie regionálnej kultúry či zvyšovanie informačnej a čitateľskej gramotnosti obyvateľstva. Mnohé z nich sa intenzívne venujú aj organizovaniu besied a workshopov so spisovateľmi a literátmi, recitačným súťažiam a vzdelávacím podujatiam pre deti a študentov.

Ocenená knihovníčka S. Fabová na MK SR, marec 2019

PM

Zdroj: culture.gov.sk / Foto: archív S.F.