Naši návštevníci sa tešia z 9 nových počítačov

Naši návštevníci sa tešia z 9 nových počítačov

Návštevníci Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne (VKMR) dostali originálny predvianočný darček. Od polovice decembra sa môžu tešiť z nových "spolupracovníkov". Modernizácia počítačového vybavenia sa týka čitárne s internetom pre verejnosť v budove na Hasičskej ulici a v multimediálnej študovni na Jaselskej ulici.

Pokračovanie článku pod obrázkom

Inovácia výpočtovej techniky v čitárni s internetom pre verejnosť

Celkovo sa vymieňa deväť počítačových zostáv. Ide o súčasť projektu Inovácia výpočtovej techniky, na ktorý knižnici finančnou dotáciou z verejných zdrojov v sume 6 tisíc Eur prispel Fond na podporu umenia.

Cieľmi projektu sú zvýšenie kvality počítačového vybavenia a tým i spokojnosti návštevníkov s funkčnosťou počítačovej techniky a následne i s poskytovaným prístupom k internetovým informačným zdrojom. Inovovaná počítačová technika bola zabezpečená i za účelom skvalitnenia realizácie inštruktáží pre prácu s počítačom pre seniorov, ktoré trenčianska knižnica realizuje už desať rokov pod názvom Babi, pošli mi to mejlom.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia