Nové výzvy pre mladých autorov aj čitateľov

Nové výzvy pre mladých autorov aj čitateľov

Kope vás múza? Máte literárne nadanie? Hľadáte priestor na realizáciu? Či už radšej píšete, alebo skôr uprednostňujete putovanie s obľúbenými literárnymi hrdinami po stránkach kníh, vedzte, že ste na správnej adrese. 

Aj v tomto roku vám ponúkame šancu zabodovať v dvoch tradičných súťažiach.

PÍŠEM, PÍŠEŠ, PÍŠEME

PÍŠEM, PÍŠEŠ, PÍŠEME je obľúbená literárna súťaž žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií Trenčianskeho kraja v troch vekových kategóriách. Žánrovo sa člení na poéziu a prózu a má za sebou osemnásť úspešných ročníkov.

Bližšie informácie nájdete vo vyhodnotení 18. ročníka súťaže alebo v propozíciách 19. ročníka.

Píšem, píšeš, píšeme 2021

ČÍTAJME VŠETCI, ČÍTANIE JE SUPER

ČÍTAJME VŠETCI, ČÍTANIE JE SUPER je medzitriedna a medziškolská súťaž zameraná na podporu čítania a formovania trvalých čitateľských návykov u detí a mládeže. Jej cieľom je naučiť deti zmysluplne tráviť voľný čas v kultúrnom prostredí knižnice, oboznámiť ich s významom kníh a čítania, ponúknuť bezprostredný zážitok z účasti na besedách so spisovateľmi, literárnych súťažiach, tvorivých dielňach a iných popularizačných aktivitách organizovaných knižnicou.

Bližšie informácie nájdete v propozíciách 57. ročníka súťaže.

Čítajme všetci - čítanie je super 2021

Tešíme sa na vaše príspevky!

Fotogaléria

6 fotografií