Novinka pre nevidiacich a slabozrakých

Novinka pre nevidiacich a slabozrakých
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ponúka prístup do databázy zdigitalizovaných zvukových kníh. Pre záujemcov o túto službu máme v oddelení Internet pre verejnosť na Hasičskej ulici č. 1 pripravený PC so slúchadlami. Po prihlásení do priebežne aktualizovanej databázy si môžete vybraný titul stiahnuť a vypočuť priamo z webovej stránky www.skn.sk/dk