Objavte ďalší rozmer Skalky pri Trenčíne

Objavte ďalší rozmer Skalky pri Trenčíne

Sprievodným podujatím 4. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS (15. 6. - 26. 6. 2011), ktoré sa tradične uskutoční v areáli Veľkej a Malej Skalky bude kultúrno-historický seminár Okno do histórie Skalky s podtitulom Skalka pri Trenčíne - od histórie po záchranu (23. 6.). Podujatie je situované do priestorov refektára Kolégia piaristov Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne. Vstup voľný. VKMR sa v mene organizátorov teší na stretnutie!