Ocenenia pre pracovníkov knižnice

Ocenenia pre pracovníkov knižnice

V piatok 23. októbra 2009 sa v kongresovej sále TSK uskutočnil slávnostný večer pri príležitosti udeľovania ocenení kolektívom a jednotlivcom z oblasti kultúry.

Pamätné listy za osobitný prínos k rozvoju trenčianskeho regiónu oceneným za celoživotnú prácu, pri príležitosti pracovných a životných výročí odovzdali predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, riaditeľka Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia Brezová a riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimír Zvalený.

Medzi ocenenými boli traja pracovníci Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne:

  • Darina Ďurkechová - za osobitný prínos k rozvoju kultúry trenčianskeho regiónu a celoživotnú aktívnu prácu vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne pri hľadaní nových foriem práce s deťmi a detskou knihou.
  • PhDr. Danka Stupavská - za dlhoročnú odbornú a metodickú prácu pri spracovávaní knižničných fondov pri príležitosti životného jubilea.
  • Peter Monček - za systematickú, tvorivú, organizačnú a aktívnu knižničnú prácu s deťmi a mládežou pri príprave rozprávkového podujatia Noc s Andersenom v roku 2009.

Slávnostnú atmosféru stretnutia, ktorú navodila umeleckým prednesom básní Milana Rúfusa a Ľudmily Podjavorinskej zaslúžilá umelkyňa Eva Kristínová, doplnilo vystúpenie niektorých ocenených kolektívov.

Viac informácií na http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/ocenenia-pre-pracovnikov-kultury.