Ocenenia pre VKMR v oblasti kultúry

Ocenenia pre VKMR v oblasti kultúry

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH slávnostne ocenil Verejnú knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne za vzdelávacie, informačné a kultúrne poslanie, za umožňovanie slobodného prístupu k informáciám a podiel na celoživotnom vzdelávaní jej používateľov a návštevníkov pri príležitosti 85. výročia vzniku knižnice. Pamätný list prevzala riaditeľka Mgr. Lýdia Brezová. Popri tom udelila Ocenenie za tvorivý čin roka kvartetu pracovníkov knižnice, ktorí sa podielali na inovácii webovej stránky VKMR. Nezabudla tiež vyzdvihnúť celoživotný prínos Márie Forgáčovej z pobočky na Dlhých Honoch.

Viac informácií: www.tsk.sk

Fotogaléria

5 fotografií