Od 1. júla sprístupňujeme všetky oddelenia

Od 1. júla sprístupňujeme všetky oddelenia

Od 1. júla bude trenčianska knižnica fungovať v režime, ktorý až na pár výnimiek korešponduje s obdobím pred zavedením opatrení v súvislosti s koronavírusom. 

Bez obmedzení už môžete využívať aj služby čitárne s internetom pre verejnosť, multimediálnej študovne a hudobného oddelenia.

Pripomíname, že na základe aktuálneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR je vstup do priestorov knižnice možný len s ochranným rúškom na tvári a v súlade s hygienickými pravidlami návštevy VKMR.

Multimediálna študovňa VKMR

V prospech čitateľov sme počas letných prázdnin upravili otváracie hodiny.

● Na pracovisku VKMR na Jaselskej ulici budú otvorené všetky oddelenia počas pracovných dní v čase 8.00 – 19.00 h, v sobotu 8.00 - 13.00 h.

● Oddelenia v sídle knižnice na Hasičskej ulici poskytujú služby bez obmedzenia.
● Čitáreň s internetom pre verejnosť a hudobným oddelením bude otvorená počas pracovných dní od 8.00 do 19.00 h, v sobotu od 8.00 do 13.00 h.
● Literatúra pre deti a mládež bude otvorená počas pracovných dní v čase 8.00 - 18.00 h, v sobotu 8.00 - 13.00 h.

● Pracoviská VKMR na sídliskách Juh a Dlhé Hony budú počas pracovných dní otvorené v čase 9.00 - 16.00 h, v sobotu budú zatvorené.

● Pracovisko VKMR v Kubrej zostáva otvorené v pôvodne zaužívanej dobe - v pondelok, utorok a štvrtok od 8.00 do 16.00 h, v stredu od 10.00 do 18.00 h. V termíne 27. 7. – 7. 8. 2020 bude pracovisko zatvorené.

● Pracovisko VKMR v Opatovej nad Váhom je do odvolania zatvorené.

V prípade potreby môžete vypožičané knihy naďalej vrátiť do biblioboxu na Jaselskej ulici.

Pravidlá návštevy VKMR, platné od 1.7.2020