Od 1. júna otvárame ďalšie oddelenia

Od 1. júna otvárame ďalšie oddelenia

V súvislosti s postupným uvoľňovaním protiepidemiologických opatrení sprístupňujeme verejnosti od 1. júna 2020 študovňu, čitáreň aj literatúru pre deti a mládež. Tešiť sa opäť môžete na naše kultúrne podujatia.

Pri návšteve trenčianskej knižnice však treba naďalej počítať s viacerými bezpečnostno-hygienickými opatreniami. 

Dočasne sme pritom upravili otváracie hodiny.

Na pracovisku VKMR na Jaselskej ulici budú otvorené všetky oddelenia s výnimkou multimediálnej študovne a prístupu k PC počas pracovných dní v čase 8.00 - 18.30 h, v sobotu od 8.00 do 13.00 h.

Služby študovne všeobecnej literatúry a prístup do siete internet prostredníctvom Wi-Fi poskytujeme z dôvodu dodržiavania hygienických opatrení v špeciálnom režime.
Pravidlá návštevy študovne všeobecnej literatúry VKMR, platné od 1. 6. 2020 (PDF).

Oddelenia v sídle knižnice na Hasičskej ulici otvárame 1. 6. 2020 v upravenej otváracej dobe.

Čitáreň s internetom pre verejnosť poskytuje len absenčné výpožičky periodík, neposkytuje prístup k PC, internetu ani reprografické služby. Oddelenie je otvorené počas pracovných dní od 8.00 do 19.00 h, v sobotu od 8.00 do 13.00 h.
Pravidlá návštevy čitárne VKMR, platné od 1. 6. 2020 (PDF).

Hudobné oddelenie poskytuje výpožičky zvukových kníh a na základe objednávky výpožičky hudobnín a nôt. Objednávky môžete realizovať telefonicky na čísle 032/7460720 alebo mailom na adresu hudobne@vkmr.sk.

Literatúra pre deti a mládež z dôvodu dodržiavania hygienických opatrení poskytuje iba výpožičné služby počas pracovných dní od 8.00 do 18.00 h, v sobotu od 8.00 do 13.00 h.
Pravidlá návštevy Literatúry pre deti a mládež, platné od 1. 6. 2020 (PDF).

Pracoviská VKMR na sídliskách Juh a Dlhé Hony budú otvorené v čase 9.00 - 16.00 h, v sobotu 8.00 - 13.00 h.

Pracovisko VKMR v Kubrej zostáva otvorené v pôvodne zaužívanej dobe - v pondelok, utorok a štvrtok od 8.00 do 16.00 h, v stredu od 10.00 do 18.00 h.

Pracovisko VKMR v Opatovej nad Váhom je do odvolania zatvorené.

Dezinfekcia priestorov VKMR počas dočasného zatvorenia, 2020

V rámci postupného uvoľňovania protiepidemiologických opatrení treba naďalej počítať s dodržiavaním viacerých opatrení.
Vstup do priestorov knižnice je možný len s ochranným rúškom na tvári a pri dodržiavaní bezpečnej vzdialenosti. V záujme eliminácie možných bezpečnostných rizík zostanú vrátené knihy pred ďalšou výpožičkou izolované v špeciálnej miestnosti sterilizované germicídnym žiaričom. Pristup k PC nie je možný, vypnuté pre čitateľov zatiaľ zostávajú aj počítače s on-line katalógmi.

V prípade potreby môžete vypožičané knihy vrátiť do biblioboxu na Jaselskej ulici.

Vopred ďakujeme za vašu vernosť a zvýšenú trpezlivosť pri vybavovaní výpožičiek. O to srdečnejšie sa tešíme na osobné stretnutie!

Koronavírus - pravidlá návštevy VKMR, platné od 1. 6. 2020