Od 27. 1. je knižnica znovu otvorená pre verejnosť

Od 27. 1. je knižnica znovu otvorená pre verejnosť

Vážení návštevníci, od 27. 1. 2021 môžete, pri dodržaní predpísaných hygienických pravidiel a protiepidemických opatrení, znovu osobne navštíviť trenčiansku knižnicu.

Otvárame všetky pracoviská v meste, s výnimkou študovne na Jaselskej ulici a pobočky v Opatovej nad Váhom.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že služby poskytujeme počas upravených otváracích hodín. Tešíme sa na Vašu návštevu!

Otváracie hodiny pracovísk Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne

Pravidlá návštevy pracovísk Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne

  • Vstup do knižnice je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest.
  • Pri vstupe použite dezinfekciu na ruky.
  • Dodržiavajte minimálne 2-metrové odstupy medzi osobami.
  • V priestoroch knižnice sa môže zdržiavať 1 osoba na 15 m2 v obmedzenom čase 20 minút.
  • Periodiká požičiavame na vybraných pracoviskách len absenčne.
  • Študovňa všeobecnej literatúry a multimediálna študovňa je zatvorená.
  • Reprografické služby poskytuje na základe objednávky pracovisko čitárne na Hasičskej ulici a oddelenie odbornej literatúry na Jaselskej ulici.
  • Na vrátenie kníh použite prednostne bibliobox.

Ako sa správať v knižnici - 27.1.2021