Po literárnej noci prišla slovinská návšteva

Po literárnej noci prišla slovinská návšteva

V predvečer troch ľadových svätých (11.5.) odštartoval v trenčianskej knižnici originálny literárny pochod za dielami európskych spisovateľov. Noc literatúry s Milanom Stanom vystriedal nový deň s prívlastkom slovinský. Prednášku Daniely Dvořákovej o Barbore Celjskej si vo Verejnej knižnici M. Rešetku (VKMR) nenechala ujsť ani veľvyslankyňa Slovinskej republiky na Slovensku Bernarda Gradišnik.

Do 10. ročníka celoeurópskeho projektu, charakteristického verejným čítaním na netradičných miestach, sa štvrtýkrát zapojil aj Trenčín. Úvodné slovo patrilo v letnej čitárni VKMR Milanovi Stanovi. Rodák z Kálnice, výtvarník a humorista popri prezentácii svojej umeleckej tvorby prítomným prečítal úryvok z dvojrománu čiernohorského autora Andreja Nikolaidisa Syn, Príchod. "Knižka je trošku iného rázu, ako píšem ja. Zaujalo ma, že na podujatie prišlo veľa ľudí vrátane mojich rodákov a priateľov z okolia Trenčína," dodal šéfredaktor legendárneho humoristicko-satirického časopisu Kocúrkovo, ktorý svoju vyše štyridsaťročnú oddanosť krajinomaľbe zhrnul vlani do knižky Chvála krajiny.

Noc literatúry v Trenčíne s Milanom Stanom

Štafetu tohtoročnej Noci literatúry v Trenčíne následne prevzali fotograf a básnik Ján Tluka v mestskej veži, rozhlasový redaktor Ctibor Michalka v Centre pre rodinu, moderátorka Zuzana Laurinčíková v Klube Barbar a rozhlasový redaktor Peter Michalík v Galérii M. A. Bazovského. Posledné slovo však patrilo ženám, keďže práve v galérii riaditeľka VKMR Gabriela Krokvičková vyžrebovala dve súťažiace - Eleonóru Žurkovú a Simonu Aláčovú, postupujúce do finálového losovania o víkendový pobyt v Žítkovej, resp. knihu Žítkovské bohyne.

Noc literatúry v Trenčíne ´2016 si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Noc literatúry v Trenčíne s Milanom Stanom

Po rozodnení vystriedala literárnu noc vzácna návšteva. V rámci slovinských dní v Trenčíne sme na pôde knižnice privítali veľvyslankyňu Slovinskej republiky na Slovensku Bernardu Gradišnik, ktorá si nenechala ujsť pútavú prednášku vedeckej pracovníčky Slovenskej akadémie vied Daniely Dvořákovej s názvom Barbora Celjská - Čierna kráľovná. Ako priznala obľúbená historička, nad ponukou spočiatku váhala, pretože si myslela, že o jednej z najzaujímavejších postáv stredoveku, mýtami opradenej manželke Žigmunda Luxemburského už v Trenčíne povedala všetko. Charakter podujatia s dôrazom na neobyčajnú kráľovnú, ktorá predstavuje významný prienik spoločnej slovensko-slovinskej histórie v rámci Uhorska ju však napokon presvedčil prísť do VKMR aj s manželom Pavlom Dvořákom.

Slovinské dni v Trenčíne neobišli ani Verejnú knižnicu M. Rešetku

Prednáška historičky Daniely Dvořákovej o Barbore Celjskej

Fotogaléria

8 fotografií

Súvisiace video