Pobočka Dlhé Hony napriek rekonštrukcii otvorená

Pobočka Dlhé Hony napriek rekonštrukcii otvorená

Vážení návštevníci, knižnica na Dlhých Honoch je otvorená v nezmenenej otváracej dobe napriek prebiehajúcej rekonštrukcii vstupných priestorov. Tešíme sa na vašu návštevu!