PONUKA PRE ŠKOLY: zážitkové podujatia "na mieru"

PONUKA PRE ŠKOLY: zážitkové podujatia "na mieru"

Vážení pedagógovia,
predstavujeme Vám ponukové listy podujatí Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne pre materské, základné a stredné školy na školský rok 2020/2021. Naše aktivity podporujú čitateľskú gramotnosť, zážitkovým čítaním vedieme deti a žiakov k rozvíjaniu empatie, fantázie, kritického myslenia, či podpore vnímania vzťahových väzieb. Vďaka modelovým situáciám si návštevníci týchto podujatí osvoja pravidlá slušného správania a etiky.

Každé podujatie je možné spestriť tvorivými dielňami, ktoré vhodne dopĺňajú danú tému. Dokážeme sa prispôsobiť námetu, ktorý je pre Vás aktuálny, prípadne vypracujeme scenár a zrealizujeme podujatie "na mieru" podľa Vašich požiadaviek.

Tematicky zamerané programy prebiehajú v oddelení literatúry pre deti a mládež trenčianskej knižnice na Hasičskej ulici. Vstupnú exkurziu spojenú s informačnou prípravou o činnosti, poskytovaných službách a jednotlivých oddeleniach knižnice môžu študenti absolvovať na pracovisku na Jaselskej ulici. Dĺžka trvania podujatia je 30 až 45 minút.

Podujatia sú bezplatné, podmienkou účasti je vopred zaslaná objednávka. Pri tematických podujatiach, ktoré sa organizujú na oddelení pre deti a mládež na Hasičskej ulici vyžadujeme platný čitateľský preukaz detí.

PONUKOVÝ LIST PRE MATERSKÉ ŠKOLY

PONUKOVÝ LIST PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY - I. STUPEŇ

PONUKOVÝ LIST PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY - II. STUPEŇ

PONUKOVÝ LIST PRE STREDNÉ ŠKOLY

Ponuka zážitkových podujatí pre školy vo VKMR

AKO SA ZÚČASTNIŤ?
Aktivity sa realizujú v pracovné dni v dopoludňajších hodinách od septembra do júna, na základe vopred zaslanej objednávky s prihláškou, ktorá obsahuje názov školského zariadenia, počet žiakov, meno kontaktnej osoby s telefónnym číslom, termín, zvolenú tému.

Prihlášku je možne zaslať e-mailom alebo sa objednať telefonicky podľa zamerania podujatia:
● TEMATICKÉ PODUJATIA
Hasičská ul. 1 (1. posch.); deti@vkmr.sk, 032/746 07 15
● VSTUPNÁ EXKURZIA
Jaselská ulica; beletria@vkmr.sk, 032/7708 300

Podujatia organizujeme na všetkých oddeleniach pre deti a mládež, môžete sa prihlásiť podľa lokality, ktorú preferujete:
● literatúra pre deti a mládež, Hasičská ul. 1 (1. posch.); deti@vkmr.sk, 032/746 07 15
● pobočka Dlhé Hony, Soblahovská 4 (OS Družba); dlhehony@vkmr.sk, 032/652 20 86
● pobočka Juh, Kyjevská 3183 (KC Aktivity); juh@vkmr.sk, 032/652 33 14
● pobočka Kubrá, Kubranská cesta 63/94 (KC Kubra); kubra@vkmr.sk, 032/743 73 68

Tešíme sa na spoluprácu!