Ponuka pre školy

Ponuka pre školy

Vážení pedagógovia, milí žiaci,

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne pripravila v novom školskom roku ponuku podujatí pre materské a základné školy. Pre spestrenie a doplnenie vyučovacích hodín prinášame sériu tematických aktivít. Okrem nich ponúkame možnosť pripraviť podujatie podľa námetu a potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho procesu konkrétnej školy a triedy. Tešíme sa na tvorivú spoluprácu!

Ponuka pre materské školy

 

Ponuka pre 1. stupeň ZŠ

Ponuka pre 2. stupeň ZŠ