Poznáme laureátov 26. ročníka súťaže J. Braneckého

Poznáme laureátov 26. ročníka súťaže J. Braneckého

Na sklonku novembra bol slávnostne vyhodnotený 26. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého "Studňa sa tajne s dažďom zhovára". Organizátori vyhlásili výsledky tradične na pôde trenčianskej knižnice za účasti laureátov a členov poroty.

Na súťaži zastrešovanej Miestnym odborom Matice slovenskej v Trenčíne, Verejnou knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne, mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom sa tretí raz po sebe organizačne podieľala aj Krajská odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne.

Odbornú porotu v osvedčenom zložení - Jaroslav Rezník (predseda), Margita IvaničkováJana PolákováJán Maršálek - v tomto roku posilnil tajomník Spolku slovenských spisovateľov a zástupca šéfredaktora Literárneho týždenníka Štefan Cifra. Porota hodnotila 264 literárnych prác rozdelených do dvoch vekových kategórií, pričom do súťaže sa celkovo prihlásilo 85 autorov. Voľný výber žánru a témy sprevádzala ponuka tematickej oblasti "Osmičky v dátumoch našich dejín".

Slávnostné vyhodnotenie 26. ročníka Literárnej súťaže Jozefa Braneckého

Literárna súťaž Jozefa Braneckého bola pôvodne určená len pre stredoškolákov, v súčasnosti je otvorená všetkým priaznivcom literárnej tvorby. Vznikla pred 26 rokmi na pôde Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne. Má poetický názov – Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Práve studňa z Trenčianskeho hradu symbolizuje vodu, bez ktorej neexistuje život a nevyschne vďaka dažďovým kvapkám v podobe literárnych talentov. Súťaž je venovaná pamiatke literáta, historika, spisovateľa a pedagóga, ktorý v Trenčíne strávil významnú časť svojho života.

Úspešným autorom blahoželáme, všetkým súťažiacim zároveň ďakujeme za účasť a želáme veľa inšpirácie v ďalšej literárnej tvorbe!

Zoznam ocenených autorov v rámci 26. ročníka Literárnej súťaže Jozefa Braneckého

Fotogaléria

13 fotografií