Poznáme výsledky 27. ročníka súťaže J. Braneckého

Poznáme výsledky 27. ročníka súťaže J. Braneckého

Tradične v posledný novembrový piatok a tradične slávnostne vyhodnotili v poradí už 27. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého "Studňa sa tajne s dažďom zhovára". Podujatiu opäť nechýbal medzinárodný rozmer, pričom prvýkrát v jeho histórii literáti výraznejšie zareagovali na vybranú tematickú oblasť.

Výsledky vyhlásili na pôde trenčianskej knižnice, ktorá súťaž zastrešuje s Miestnym odborom Matice slovenskej v Trenčíne, Trenčianskym samosprávnym krajom, Krajskou odbočkou Spolku slovenských spisovateľov (KO SSS) v Trenčíne a mestom Trenčín.

Literárna súťaž J. Braneckého 2019

Odbornú porotu v osvedčenom zložení - Jaroslav Rezník, Margita Ivaničková, Janka Poláková, Ján Maršálek - po vlaňajšej premiére aj tentoraz posilnil šéfredaktor Literárneho týždenníka Štefan Cifra. Ako informoval predseda poroty J. Rezník, v rámci 27. ročníka hodnotili 253 prác rozdelených do dvoch vekových kategórií. Celkovo sa prihlásilo 103 autorov, z toho 68 žien. Voľný výber žánru ponúkala téma "Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem". Z príspevkov venovaných 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika organizátori zostavili samostatný bulletin. 

Literárna súťaž J. Braneckého 2019

O umelecké entrée sa svojimi zhudobnenými básňami postarala Lidka Žáková. "Múza nie je futbalista, múza nekope, aj keď sa to hovorí. Múza klope na tie dvere, za ktorými má prestreté. Ja vám do budúcnosti želám, aby ste každý deň objavili v sebe aspoň jednu hodnotnú vetu či myšlienku, ktorá pre vás bude istým štartérom pre väčšie literárne témy," zaželala súťažiacim do ďalšej tvorby tajomníčka KO SSS v Trenčíne M. Ivaničková.

Zoznam ocenených autorov v rámci 27. ročníka Literárnej súťaže Jozefa Braneckého.

Literárna súťaž Jozefa Braneckého bola pôvodne určená len pre stredoškolákov, v súčasnosti je otvorená všetkým priaznivcom literárnej tvorby. Vznikla pred 27 rokmi na pôde Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne. Má poetický názov – Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Práve studňa z Trenčianskeho hradu symbolizuje vodu, bez ktorej neexistuje život a nevyschne vďaka dažďovým kvapkám v podobe literárnych talentov. Súťaž je venovaná pamiatke literáta, historika, spisovateľa a pedagóga, ktorý v Trenčíne strávil významnú časť svojho života.

Fotogaléria

18 fotografií