Poznáme výsledky 29. ročníka súťaže J. Braneckého

Poznáme výsledky 29. ročníka súťaže J. Braneckého

Podobne ako vlani, aj v tomto roku sme vzhľadom na zákaz usporadúvania hromadných podujatí nútení vyhlásiť výsledky 29. ročníka celoslovenskej Literárnej súťaže Jozefa Braneckého "Studňa sa tajne s dažďom zhovára" len v online prostredí.

"Vzhľadom na súčasnú situáciu, nie je možné usporiadať tradičné vyhodnotenie v trenčianskej knižnici za osobnej účasti laureátov. Spolu s ďalšími organizátormi sme sa rozhodli pristúpiť k alternatívnej forme podujatia. Nesmierne ma teší počet doručených literárnych prác. Vyvoláva to vo mne veľký obdiv, úctu a radosť," skonštatovala riaditeľka Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne (VKMR) Gabriela Krokvičková.

Ako informoval predseda poroty Jaroslav Rezník, tohoročná úroveň súťaže bola nadštandardná. Na propozície zareagovalo 79 účastníkov, z toho 63 žien a 16 mužov, ktorí poslali dohromady 227 príspevkov.
"Môžem povedať, že v žánri poézia bola progresívnejšia a modernejšia tá mladšia časť do 20 rokov. Pri próze to bolo naopak – starší už predsa len majú svoje životné skúsenosti, poznajú príbehy, z toho môžu čerpať. Je však dôležité, že takéto súťaže máme a že naša súťaž má takúto tradíciu. Pretože ľudia, ktorí píšu, predovšetkým musia čítať, aspoň sčasti poznať slovenskú i svetovú literatúru. A čo sa týka mladých, keď čítajú, nemôžu robiť nič zlé," zhodnotil s úsmevom básnik J. Rezník.

Vyhodnotenie Literárnej súťaže Jozefa Braneckého (2021)

Podľa tajomníčky odbočky Spolku slovenských spisovateľov Trenčianskeho kraja Margity Ivaničkovej nosné posolstvo tohto ročníka nebolo pesimistické, ale zvážnelo. "Elánu, optimizmu a životného šťastia, radosti, nádeje v príspevkoch naozaj nebolo veľa, ale dôsledok toho, čo teraz žijeme je ten, že autori idú viac do hĺbky, opisujú svoje postoje z hľadiska morálnych ruptúr i spoločenských, sociálnych, osobnostných. V téme jednoznačne dominovala viacnásobná laureátka – Slovenka žijúca v Českej republike Katarína Holcová. Odkaz príspevku je taký silný, že sa stal názvom celého zborníka," doplnila M. Ivaničková.

Vyhodnotenie Literárnej súťaže Jozefa Braneckého (2021)

Kompletné príhovory organizátorov a vyjadrenia porotcov sú zverejnené vo video-dokrútke na YouTube kanáli "TRENČIANSKA KNIŽNICA".

Do YouTube kanála VKMR budete presmerovaní po kliknutí na súvisiaci banner v pravom paneli tohto webu.

Práce laureátov súťaže spolu s literátmi, ktorí zareagovali na vybranú tematickú oblasť "MŇA KEDYS' ZVÁDZAL SVET" (k 100. výročiu úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava), našli miesto v zborníku s názvom MIESTO, KDE STAČÍ TICHO SEDIEŤ S PRIVRETÝMI OČAMI. Dielo je dostupné v Digitálnom fonde Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Literárna súťaž Jozefa Braneckého - zborník 2021

Literárna súťaž Jozefa Braneckého bola pôvodne určená len pre stredoškolákov, v súčasnosti je otvorená všetkým priaznivcom literárnej tvorby. Vznikla pred 29 rokmi na pôde Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne. Zastrešuje ju Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne s Miestnym odborom Matice slovenskej v Trenčíne, Trenčianskym samosprávnym krajom, Odbočkou Spolku slovenských spisovateľov Trenčianskeho kraja a Mestom Trenčín. Súťaž má poetický názov – Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Práve studňa z Trenčianskeho hradu symbolizuje vodu, bez ktorej neexistuje život a nevyschne vďaka dažďovým kvapkám v podobe literárnych talentov. Súťaž je venovaná pamiatke literáta, historika, spisovateľa a pedagóga, ktorý v Trenčíne strávil významnú časť svojho života.

Odbornej porote predsedá bez jedinej výnimky už takmer tri desaťročia básnik Jaroslav Rezník, práce hodnotili ďalší členovia poroty - básnik Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka a tajomník Spolku slovenských spisovateľov, Margita Ivaničková, Janka Poláková a Juraj Oravec.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 29. ROČNÍKA LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JOZEFA BRANECKÉHO "STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA"

Fotogaléria

5 fotografií