Poznáme výsledky súťaže Píšem, píšeš, píšeme 2018

Poznáme výsledky súťaže Píšem, píšeš, píšeme 2018

Posledný májový piatok na pôde Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne tradične patrí literárnym talentom. Slávnostného vyhlásenia výsledkov 16. ročníka literárnej súťaže žiakov základných škôl a osemročných gymnázií Trenčianskeho kraja s názvom Píšem, píšeš, píšeme sa zúčastnili aj členky odbornej poroty - spisovateľka Silvia Havelková, recitátorka Marta Halečková a knihovníčka Nora Hlubinová.

Píšem, píšeš, píšeme - vyhodnotenie 16. ročníka literárnej súťaže

Pozrite si zoznam ocenených žiakov 16. ročníka súťaže Píšem, píšeš, píšeme.

Všetkým mladým literátom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

9 fotografií