Poznáme výsledky súťaže Píšem, píšeš, píšeme ´2019

Poznáme výsledky súťaže Píšem, píšeš, píšeme ´2019

Aj tohtoročný posledný májový piatok patril na pôde Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne literárnym talentom. Výsledky 17. ročníka literárnej súťaže žiakov základných škôl a osemročných gymnázií Trenčianskeho kraja s názvom Píšem, píšeš, píšeme sme slávnostne vyhlásili za účasti členiek odbornej poroty, ktorú tvorili spisovateľka Silva Havelková, recitátorka Marta Halečková a knihovníčka Nora Hlubinová.

Píšem, píšeš, píšeme ´2019 - vyhodnotenie

Pozrite si zoznam ocenených žiakov 17. ročníka súťaže Píšem, píšeš, píšeme.


Všetkým mladým literátom ďakujeme za účasť a prajeme veľa inšpirácie do budúcnosti, víťazom srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

13 fotografií